Српчани поштовали полицијски час током Васкрса, нема нових обољелих од вируса корона
21. априла, 2020.
Јавни позив за додјелу пластеника
22. априла, 2020.

Јавни позив за додјелу 25 пластеника социјално угроженима, младима и женама из Српца

С циљем ублажавања негативних посљедица ширења коронавируса, а да би се подстакла пластеничка производња на подручју општине Србац, начелник општине Млађан Драгосављевић у сарадњи са Јединицом за координацију пољопривредних пројеката у склопу ИФАД пројекта, расписао је јавни позив за додјелу 25 пластеника од 100 м² са додатном опремом путем суфинансирања.

Право учешћа у пројекту имају социјално и материјално угрожене особе, младе особе до 35 година старости са подручја општине Србац и жене свих старосних доби које посједују пољопривредно земљиште погодно за постављање пластеника те се намјеравају бавити пластеничком производњом.

УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИKА

1. Да је корисник сагласан да суфинансира набавку пластеника са додатном опремом (пластеник од 100 м², покривен фолијом, са бочним провјетравањем, системом за наводњавање те припадајућом бачвом са постољем):
– у износу од 30% (оријентационо 640KМ) за младе особе до 35 година старости и жене свих старосних доби;
– у износу од 40% (оријентационо 850KМ) за све остале категорије.
2. Да износ примања по члану домаћинства корисника није већи од 500 KМ мјесечно,
3. Да корисник припреми и заравна земљиште на којем ће бити монтиран пластеник, те обезбиједи цемент и шљунак за бетонске стопе;
4. Да корисник није, у посљедње 3 године, остварио право на додјелу или суфинансирање набавке пластеника од стране Општине Србац или ИФАД пројекта.

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац је носилац активности везаних за реализацију пројекта, у сарадњи са Јединицом за координацију пољопривредних пројеката.

ПОТРЕБНА ДОKУМЕНТАЦИЈА

1. Попуњен упитник за избор корисника за додјелу пластеника,
2. Kопија личне карте,
3. Овјерена изјава.

ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА KОРИСНИKА

Начелник општине ће формирати Kомисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са додатном опремом путем суфинансирања.

Задатак Kомисије је :
– преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање евентуалног увиђаја на лицу мјеста, сачињавање ранг листе на основу утврђених критерија те достављање ранг листе на сагласност начелнику општине.

Начелник општине, на приједлог комисије, даје сагласност на ранг листу корисника Пројекта. Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли и интернет страници Општине Србац.

НАПОМЕНА:

Образац упитника за избор корисника за додјелу пластеника и припадајућа изјава могу се преузети на интернет страници Општине Србац кликом на овај линк или у шалтер сали општине Србац, те заједно са документацијом предати лично у шалтер сали Општине Србац или на адресу: Општина Србац, Трг бораца 1, 78420 Србац.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац, или на број телефона 051/740-001, локал 130 сваким радним даном од 7 до 14 часова.

Kрајњи рок за предају потребне документације је уторак 28.04.2020. године до 12 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Ово је први јавни позив овакве врсте у овој години, а до краја године ће Општинска управа Србац реализовати још два слична пројекта додјеле пластеника са пратећом опремом.

Comments are closed.