Нова радна акција мјештана Kорова
5. октобра, 2021.
Седам нових случајева вируса корона у Српцу
5. октобра, 2021.

Јавни позив Министарства финансија-обвезнице ратне штете

Борачка организација општине Србац објавила је на својој интернет страници позив Министарства финансија у Влади Републике Српске за достављање неопходне документације за емисију обвезница по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године.

Сви заинтересовани да се њихово потраживање изврши путем петнаесте емисије обвезница ратне штете, потребно је да доставе неопходну документацију за емисију до 08.10.2021. године на адресу: Министарство финансија, трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука.

Министарство Финансија овим Позивом, такође информише претходно поменута лица да ће, уколико документација достављена до 08.10.2021.године у Министарство финансија буде комплетна, иста бити обрађена и реализована кроз 15. емисију обвезница која би требало да буде одржана 05.11.2021.године.

Осим тога, сва комплетна документација запримљена након наведеног датума биће обрађена за емисију обвезница предвиђену за реализацију у 2022. години.

У складу са Законом о унутрашњем дугу Републике Српске, вансудска поравнања и судска поравнања која гласе на обвезнице се измирују искључиво емисијом обвезница.

Странке које закључе вансудско поравнање или судско поравнање које гласи на обвезнице дужне су да Министарству финансија доставе сљедећу документацију:

– фотокопију вансудског поравнања/судског поравнања,
– читко попуњен образац са личним подацима – овај образац садржи сљедеће податке: име, презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, датум рођења, адреса, мјесто, општина, држава, контакт телефон, назив банке, број картице текућег рачуна и број партије,

– фотокопију личне карте и
– фотокопију текућег рачуна,

Образац за верификацију ратне штете – Прилог 1 – може се пронаћи на интернет страници Министарства финансија у рубрици Издвајамо-Информација ратна штета и стара девизна штедња.

Измирење ратне штете емисијом обвезница се врши по сљедећим условима:

– рок доспјећа 13 година од дана емисије,
– грејс период за исплату главнице три године, урачунат у рок отплате и
– каматна стопа: фиксна 1,5% годишње, рачуна се на остатак главнице.

Comments are closed.