Извор обиљежио Међународни дан особа са инвалидитетом и 18 година постојања
8. децембра, 2021.
Расписан јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта
9. децембра, 2021.

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

  • Текст јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини РС на подручју општине Србац, види…
  • Образац пријаве за закуп-физичка лица, види…
  •  Образац пријаве за закуп-привредна друштва и предузетници, види…
  •  Изјава физичка лица-општи, види…
  •  Изјава правна лица-општа, види…
  •  Изјава о невршењу кооперантског това бројлера-правна лица, види…
  •  Изјава о невршењу кооперантског това-физичка лица,  види…

Comments are closed.