Духовно слово синђела Теофила: Брак и породица опстају кроз вјечност
23. априла, 2019.
Стигла нова донација за дјечији вртић
24. априла, 2019.

Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства

Министарство трговине и туризма Републике Српске расписало је јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства у 2019. години.

Министарство ће путем конкурса финансирати/суфинансирати сљедеће пројектне активности:
1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,
2) изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:
1. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,
2. изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,
3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:
1. финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима,
2. финансирање пројеката туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,
3. финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,
4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :
1. реализација туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,
2. организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,
5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су:угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

Уредба, као и остала попратна документација у вези са Kонкурсом доступна је на интернет страници Министарства, односно на “web”порталу Владе Републике Српске.

Намјенска средства за развој туризма и угоститељства додјељују се у појединачном износу највише до 30.000 KМ.

Право на финансирање пројеката из намјенских средстава имају субјекти, односно корисници регистровани у Републици Српској и Брчко Дистрикту БиХ за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом непосредно повезаних дјелатности, и то:
1) привредна друштва и предузетници,
2) физичка лица која пружају угоститељске услуге на селу, апартману, кући за одмор, односно соби за изнајмљивање,
3) удружења, невладине организације и остале непрофитне организације,
4) пољопривредне задруге,
5) јединице локалне самоуправе и туристичке организације града или општине, односно Међуопштинске туристичке организације и остале јавне установе и правна лица основана на нивоу јединице локалне самоуправе,
6) јавне установе и јавна предузећа које оснива Република.

Субјекти су обавезни да испуне опште и посебне услове за финансирање пројеката из намјенских средстава, а више о томе, као и о документацији потребној за пријаву, може се такође прочитати на интернет страници Министарства трговине и туризма.

Kонкурс истиче 11. маја 2019. године а пријава за додјелу намјенских средстава са пратећом документацијом доставља се на адресу: “Влада Републике Српске, Министарство трговине и туризма-Kомисија за спровођење поступка додјеле намјенских средстава за развој туризма”, Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бања Лука или непосредно на Централни протокол Владе Републике Српске, односно на протокол Министарства трговине и туризма у коверти, са обавезном назнаком “Јавни конкурс за финансирање пројеката из области туризма и угоститељства у 2019. години”.

Недопуштене, непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Све додатне информације у вези са Kонкурсом могу се добити у Министарству трговине и туризма, сваким радним даном од 8 до 15 часова, позивом на тел: 051/338-753, 051/338-752, 051/338-777.

Comments are closed.