Javne nabavke – Ostali dokumenti (2016)
15. јануара, 2016.
100 realizovanih projekata od 2013. do 2016.
23. септембра, 2016.

Javne nabavke – Tenderi (2016)

– Obavještenje o nabavci radova “Sanacije jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac ( dodatni radovi )”, vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga “Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac”, vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga “Izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova “Izgradnje glavnog cjevovoda za Kukulje”, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova “Sanaciji jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac (dodatni radovi)”, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova “Malčiranja šiblja oko putne infrastrukture Osovica – Bardača – Bajinci – Nožičko – Martinac”,  vidi…

– Informaciju o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe “Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima”, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova “Rekonstrukcije puteva, vodoprivrednih objekata i ulica na području opštine Srbac”, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova “Kopanje kanala i odvoz zemljišta na putu Nožičko-Ilićani u dužini od 9000 m”, vidi…

– Obavještenje (novo)  o nabavci robe  “Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom”, vidi…

– Ispravak obavještenja o nabavci robe “Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom”, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova “Krčenja i izmuljivanja kanala Donje polje – Rekava”, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe “Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac”, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova “Izgradnje parka (druga faza) – betonski radovi”, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe “Goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac”, vidi…

– ObavjObavještenje o nabavci robe ” Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac “eštenje o nabavci radova “Održavanja nekategorisane putne mreže sa makadamskim kolovoznim zastorom”, vidi…

Obavještenje o nabavci radova “Krpanja udarnih rupa na području opštine Srbac u III i IV kvartalu 2016. godine”, vidi…
– Obavještenje o nabavci robe “Šljunka za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu)”, vidi…
– Obavještenje o nabavci goriva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu), vidi…
– Obavještenje o nabavci radova “Rehabilitacija Omladinske ulice”, vidi…
– Obavještenje o nabavci radova “Krpanja udarnih rupa i sanaciji kolovoza i bankina na lokalnoj putnoj mreži i ulicama na području opštini Srbac (za peripd do 30. 06. 2016. godine)”, vidi…

ARHIVA iz 2015. godine, vidi…

Comments are closed.