Javne nabavke – Ostali dokumenti (2016)
15. јануара, 2016.
100 realizovanih projekata od 2013. do 2016.
23. септембра, 2016.

Javne nabavke – Tenderi (2016)

– Obavještenje o nabavci radova „Sanacije jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac ( dodatni radovi )“, vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga „Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac“, vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga „Izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova „Izgradnje glavnog cjevovoda za Kukulje“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Sanaciji jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac (dodatni radovi)“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Malčiranja šiblja oko putne infrastrukture Osovica – Bardača – Bajinci – Nožičko – Martinac“,  vidi…

– Informaciju o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe „Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Rekonstrukcije puteva, vodoprivrednih objekata i ulica na području opštine Srbac“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Kopanje kanala i odvoz zemljišta na putu Nožičko-Ilićani u dužini od 9000 m“, vidi…

– Obavještenje (novo)  o nabavci robe  „Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom“, vidi…

– Ispravak obavještenja o nabavci robe „Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Krčenja i izmuljivanja kanala Donje polje – Rekava“, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe „Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Izgradnje parka (druga faza) – betonski radovi“, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe „Goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– ObavjObavještenje o nabavci robe “ Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac „eštenje o nabavci radova „Održavanja nekategorisane putne mreže sa makadamskim kolovoznim zastorom“, vidi…

Obavještenje o nabavci radova „Krpanja udarnih rupa na području opštine Srbac u III i IV kvartalu 2016. godine“, vidi…
– Obavještenje o nabavci robe „Šljunka za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu)“, vidi…
– Obavještenje o nabavci goriva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu), vidi…
– Obavještenje o nabavci radova „Rehabilitacija Omladinske ulice“, vidi…
– Obavještenje o nabavci radova „Krpanja udarnih rupa i sanaciji kolovoza i bankina na lokalnoj putnoj mreži i ulicama na području opštini Srbac (za peripd do 30. 06. 2016. godine)“, vidi…

ARHIVA iz 2015. godine, vidi…

Comments are closed.