Javne nabavke – Plan nabavki (2016)
15. јануара, 2016.
Javne nabavke – Tenderi (2016)
15. јануара, 2016.

Javne nabavke – Ostali dokumenti (2016)

 

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke usluga sprovođenja opšte sistematske ( proljetne ) deratizacije na teritoriji opštine Srbac za 2016. godinu, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga – sprovođenja dezinsekcije – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Srbac za 2016. godinu, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe – kancelarijskog materijala, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Artikala za potrebe tekućeg održavanja – higijenu prostorija zgrada opštinske uprave opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedeneom postupku javne nabavke usluga “Štampanja Službenog glasnika opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedeneom postupku javne nabavke usluga “Štampanja obrazaca i promotivnog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedeneom postupku javne nabavke robe – nagrada za maturante Školskog centra “Petar Kočić” Srbac (tablet računari), vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Šljunka za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu)”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”. vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Rehabilitacije Omladinske ulice”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke geodetskih usluga, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe “Artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Sprovođenja dezinsekcije (suzbijanja komaraca) na teritoriji opštine Srbac za 2016. godinu”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Sprovođenja opšte sistematske (proljetne) deratizacije na teritoriji opštine Srbac za 2016. godinu”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Vršenja nadzora nad sprovođenjem dezinsekcije na teritoriji opštine Srbac za 2016. godinu” , vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Vršenja nadzora nad sprovođenjem opšte sistematske (proljetne) deratizacije na teritoriji opštine Srbac za 2016. godinu”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Štampanja Srbačkih novina za period do 30. 06. 2016. godine “ , vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Štampanja Službenog glasnika opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. go  dine”, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Geodetskih usluga za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o isporuci robe “Nagrada za maturante Školskog centra “Petar Kočić” Srbac ” – tablet računara, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o isporuci robe “Nagrada za maturante Školskog centra “Petar Kočić” (knjige) Lot br. 2, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o isporuci robe “Nagrada za maturante Školskog centra “Petar Kočić” (knjige) Lot br. 1, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…
– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Komunalnog uređenja grada Srpca za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…
– Obavještenje o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Komunalnog uređenja grada Srpca za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Komunalnog uređenja grada Srpca za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Krpanja udarnih rupa i sanacije kolovoza i bankina na lokalnoj putnoj mreži i u ulicama na području opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine”, vidi…
– Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – protivgradna zaštita, vidi…
– Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – poštanske usluge, vidi…
– Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – električna energija, vidi…
– Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – vodosnabdjevanje, vidi…
– Odluku o poništavanju postupka javne nabavke robe “Nabavke građevinskog materijala za potrebe održavanja lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica”, vidi…
– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Izgradnje parka u Srpcu (I faza)”, vidi…
– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke bankarskih usluga, usluga platnog prometa za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 12. 2016. godine, vidi…
– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Izgradnje parka u Srpcu ( prva faza )”, vidi…
– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga ” Sanacije javne rasvjete u ulicama: “11. novembra”, “Danka Mitrova” i “Save Vujanovića Žuće”, vidi…


– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe- goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac (Lot br. 1 i Lot r. 2), vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Sanacije javne rasvjete u Ulicama” 11. novembra”, “Danka Mitrova” i “Save Vujanovića Žuće”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Štampanja ” Srbačkih novina” za period do 31. 03. 2016. godin, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga: Štampanja Službenog glasnika opštine Srbac” za period do 31. 03. 2016. godine, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Održavanja i dogradnje softvera DOCUNOVA i FINOVA i sistematskog održavanja servera i podrška za period do 31. 12. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje i održavanje printer/kopir/skener/faks uređaja sa instaliranjem softvera za monitoring za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke  usluga “Štampanja obrazaca i promotivnog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Izgradnje dvije kuće/stambene jedinice romskih porodica u opštini Srbac i sanacije četiri kuće/stambene jedinice romskih porodica u opštini Srbac”, vidi…

–  Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju bankarskih usluga – usluga platnog prometa za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 12. 2016. godine, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Revizije projektne dokumentacije za “Izgradnju kružne raskrsnice kod “Motajice” (Ulica “Mome Vidovića, 11. novembra i Sarajevske ulice u Srpcu )”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe “Artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine,, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku nabavke usluga “Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku nabavke usluga “Prevoza i rezanja ogrevnog drveta (tvrdi lišćar I i II klase) za potrebe opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine, vidi…  

– Izvještaj o provedenom postupku nabavke radova “Sanacije mosta na rijeci Ini u Sitnešima, zaseok Tatići-Cvijetići”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga ” Revizije projektne dokumentacije za “Izgradnju kružne raskrsnice kod ” Motajice” (Ulica ” Mome Vidovića, 11. novembra i Sarajevske ulice u Srpcu)”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga ” Štampanja ” Srbačkih novina – “Za period do 31. 03. 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Štampanja – Službenog glasnika opštine Srbac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Održavanja i dogradnje softvera DOCUNOVA i FINOVA i sistemsko održavanje servera i podrška za period do 31.12. 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje i održavanje printer/kopir/skener/faks uređaja sa instaliranjem softvera za monitoring za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine” vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Sanacije mosta na rijeci Ini u Sitnešima, zaseok Tatići – Cvijetići”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Štampanja obrazaca i promotivnog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 03. 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Prevoza i rezanja ogrevnog drveta ( tvrdi lišćar I i II klase ) za potrebe opštine Srbac za period do 31.03.2016. godine”, vidi…

Odluku o poništavanju postupka javne nabavke robe ” Sendviča za socijalno ugroženo stanovništvo ( učenike JU OŠ ” Jovan Jovanović Zmaj ” i JU CSŠ  ” Petar Kočić ” ), vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci robe “Goriva za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci robe “Goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke goriva, ulja i maziva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Izgradnje mosta na rijeci Osovici u Gornjim Korovima”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Izgradnje mosta na rijeci Osovici u Gornjim Korovima”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Izgradnje parka u Srpcu (izgradnje staza za rekreativno trčanje, šetnju i druge aktivnosti)“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe za potrebe prekrivanja Društvenog doma u selu Kukulje, vidi…

ARHIVA iz 2015. godine, vidi…

Comments are closed.