Javne nabavke – Plan nabavki (2016)
15. јануара, 2016.
Javne nabavke – Tenderi (2016)
15. јануара, 2016.

Javne nabavke – Ostali dokumenti (2016)

– Obavještenje o dodjeli Ugovora o nabavci robe “Navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Geodetskih usluga za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 12. 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Sanacije jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac (dodatni radovi)”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci softvera-bezbjedonosnog programa za 69. radnih stanica opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe ” Softvera – bezbjedonosnog programa za 69 radnih stanica opštinske uprave opštine Srbac”, vidi…

– Odluka o dodjeli Ugovora o nabavci navalnog vatrogasnog vozila sa pratećom opremom za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova “Izgradnje glavnog cjevovoda za Kukulje”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova “Izgradnje glavnog cjevovoda za Kukulje”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac za sezonu 2016/2017”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe “Goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Štampanja “Službenog glasnika opštine Srbac” za period do 31. 12. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Štampanja “Srbačkih novina” za period do 31. 12. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Štampanja obrazaca i promotivnog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12. 2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Malčiranja šiblja oko putne infrastrukture Osovica -Bardača -Bajinci – Nožičko – Martinac”, vidi…

– Odluku o odjeli Ugovora o obavljanju usluga “Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac za sezonu 2016/2017”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe – artikala za potrebe tekućeg održavanja – higijenu prostorija zgrada opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe “Kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Štampanja “Službenog glasnika opštine Srbac” za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Štampanja “Srbačkih novina” za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Odluku o  obavljanju usluga “Štampanja obrazaca i promotivnog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac, za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Prevoza i rezanja ogrevnog drveta za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabvke robe “Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seoskog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Rekonstrukcije puteva , vodoprivrednih objekata i ulica na području opštine Srbac”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Sanacije javne rasvjete u Ulici “Mome Vidovića”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Krčenja i izmuljivanja kanala Donje polje – Rekava”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Kopanja kanala i odvoza zemljišta na putu Nožičko-Ilićani u dužini od 9000 m”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Izgradnje parka (druga faza) – betonski radovi”, vidi…

– Odluku o poništavanju postupka javne nabavke radova “Sanacije jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugrožene romske porodice u opštini Srbac ( dodatni radovi )”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Održavanja nekategorisane putne mreže sa makadamskim kolovoznim zastorom” Lot br. 1 i Lot br. 2, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Malčiranja šiblja oko putne infrastrukture Osovica-Bardača -Bajinci-Nožičo-Martinac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Artikala za potrebe tekućeg održavanja – higijenu prostorija zgrada opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje i održavanje printer/kopir/skener/faks uređaja ….”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe – artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2016. godin, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Kopanja kanala i odvoza zemljišta na putu Nožičko-Ilićani u dužini od 9000 m”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Sanacije instalacija jake struje u zgradi SO-e Srbac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Građevinskog materijala za potrebe rekonstrukcije seosog doma u Sitnešima i sportskog objekta u Prijebljezima”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Izgradnje dva propusta u Kaocima”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Krčenja i izmuljivanja dijela kanala Ina (u dužini od 400 m)”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Krčenja i izmuljivanja kanala Donje polje-Rekava”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora “Prevoza i rezanja ogrevnog drveta za potrebe opštinske uprave opštine Srbac”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Krpanja udarnih rupa na području opštine Srbac u III i IV kvartalu 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Rekonstrukcije puteva, vodoprivrednih objekata i ulica”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31.12.2016. godine”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Osiguranja imovine-objekata u vlasništvu opštine Srbac”, vidi…

–  Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Osiguranja za 71 radnika opštinske uprave opštine Srbac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Sanacije javne rasvjete u Ulici “Mome Vidovića”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Sanacije instalacija jake struje u zgradi SO-e Srbac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Izgradnje dva propusta u Kaocima”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe “Artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.20016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Krčenja i izmuljivanja dijela kanala Ina” (u dužini od 400 m), vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o  nabavci goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Izgradnje parka ( druga faza ) – betonski radovi”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Održavanja nekategorisane putne mreže sa makadamskim kolovoznim zastorom” Lot br. 2, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Održavanja nekategorisane putne mreže sa makadamskim kolovoznim zastorom” Lot br. 1, vidi…

– ‚Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “Krpanja udarnih rupa na području opštine Srbac u III i IV kvartalu 2016. godine”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Osiguranja za 71 radnika opštinske uprave opštine Srbac”, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Osiguranja imovine – objekata u vlasništvu opštine Srbac”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku j.nabavke “Redovne kontrole video nadzora….” vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “Redovne kontrole video nadzora i protivpožarnog sistema”, vidi…

– Odluku o otkazivanju postupka javne nabavke radova, vidi…

– Obavještenje o dodjeli Ugovora br. 987-4-3-25-5-9/16 i Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova ” Izvođenja dodatnih radova (uz istovremeno regulisanje utvrđenog manjka radova) po Ugovoru br. 02-404-8/16 o izvođenju radova “Izgradnje mosta na rijeci Osovici u Gornjim Korovima”, vidi ugovor, vidi dodatni radovi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke usluga štampanja “Srbačkih novina” za period do 30. 06. 2016. godine, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe – artikala za potrebe tekućeg održavanja – higijenu prostorija zgrada opštinske uprave opštine Srbac za period do 30. 06. 2016. godine, vidi…

– Odluku o poništavanju postupka javne nabavke robe – goriva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu),  vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Krpanja udarnih rupa i sanacije kolovoza i bankina na lokalnoj putnoj mreži i u ulicama na području opštine Srbac”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “Rehabilitacije Omladinske ulice”, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe – šljunka za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (za 2016. godinu), vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “Vršenja nadzora nad sprovođenjem proljetne deratizacije”, vidi…

Comments are closed.