Већина грађана Српца поштује прописане мјере, један број људи излази из изолације
30. марта, 2020.
Старијим од 65 година дозвољено кретање уторком и петком од 7 до 10 часова
30. марта, 2020.

Фонд солидарности за посебне намјене за санирање посљедица вируса корона

Министарство финансија Републике Српске је отворило рачуне Фонда солидарности за посебне намјене за санирање посљедица вируса корона.

Сва физичка и правна лица, која су у прилици да помогну Републици Српској да се избори са посљедицама вируса корона, своје уплате могу извршити на један од сљедећих рачуна (РПН- Фонд солидарности):

НЛБ банка а.д. Бања Лука: 562-099-81260706-37 (КМ)

Наша банка а.д. Бања Лука: 554-004-00000439-72 (KM)

Уникредит банка а.д. Бања Лука: 551-790-22207349-49 (КМ)

Комерцијална банка а.д. Бања Лука: 571-010-00002383-93 (КМ)

Нова банка а.д. Бања Лука: 555-090-00137261-52 (КМ)

 

Такође, за уплате је отворен и девизни рачун:

Нова банка а.д. Бања Лука BA395551101000275797 (EUR)

 

Упутство:

Приликом уплате средстава на наведене рачуне у КМ валути обавезно је попуњавање поља јавних прихода, на сљедећи начин:

Број пореског обвезника: Јединствено идентификује пореског обвезника који врши уплату (ЈИБ) или (ЈМБГ);

Врста уплате: 0 – редовна уплата;

Врста прихода: зависно од врсте средстава;

Порески период од: Почетак пореског периода;

Порески период до: Завршетак пореског периода;

Општина: Порески обвезник попуњава шифру општине према шифарнику општина, приликом уплате пореза, доприноса и других јавних прихода;

Буџетска организација: 0406001 – Фонд солидарности за обнову Републике Српске;

Позив на број: Слободно поље (регистарски број, број са рјешења и слично или 0000000000).

Код уплате средстава Фонду у пољу јавних прихода за врсту прихода уноси се одговарајућа шифра:

731211 – Текући грантови од правних лица у земљи;

731212 – Текући грантови од физичких лица у земљи;

731219 – Остали текући грантови из земље;

731221 – Капитални грантови од правних лица у земљи;

731222 – Капитални грантови од физичких лица у земљи;

731229 – Остали капитални грантови из земље;

787211 – Трансфери од ентитета;

787311 – Трансфери од јединица локалне самоуправе;

787411 – Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања;

787911 – Трансфери од осталих јединица власти;

788111 – Трансфери унутар исте јединице власти

Comments are closed.