Предавање “Сачувајмо Републику Српску” у петак 22. фебруара у Српцу
18. фебруара, 2019.
Акција добровољног давања крви у уторак 26. фебруара
19. фебруара, 2019.

Двадесет и прва сједница Скупштине општине Србац у уторак 26. фебруара

Предсједник Скупштине општине Мирко Стојић заказао је за уторак 26. фебруара 21. сједницу Скупштине општине Србац на којој ће се наћи 35 тачака дневног реда.

На сједници ће бити разматран низ извјештаја и информација о утрошку новчаних средстава у прошлој години као и бројни програми и одлуке међу којима се посебно издвајају Програм развоја спорта за период 2019-2023. године, Одлука о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2019. годину и Одлука о усвајању календара културних и спортских манифестација за идућу годину.

На сједници ће се између осталог наћи и Програм утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2019. години на подручју општине Србац.

Овим програмом се предвиђа да ће планирана средства у износу од 420 хиљада KМ највећим дијелом бити усмјерена у пројекат изградње система водоснабдијевања и санацију пута Студене воде у Kобашу.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред 21. сједнице Скупштине општине Србац:
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 20. сједнице Скупштине општине Србац,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за жалбе,
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта за школску 2018/19. годину,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о утрошку средстава за награде матурантима за 2018. годину на подручју општине Србац,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о утрошку средстава из Буџета општине Србац за 2018. годину за културно-спортске манифестације,
6. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава за рад Омладинске банке у 2018. години на подручју општине Србац,
7. Разматрање и усвајање Информације о реализацији Програма о утрошку новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2018. години на подручју општине Србац,
8. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава прикупљених од накнада за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2018. години на подручју општине Србац,
9. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава од посебних водних накнада у 2018. години на подручју општине Србац,
10. Разматрање и усвајање Информације о раду и Извјештаја о утрошку новчаних средстава из Буџета општине Србац спортских организација на подручју општине Србац за 2018. годину,
11. Разматрање и усвајање Информације о реализацији Програма систематске дератизације и дезинсекције на подручју општине Србац за 2018. годину,
12. Приједлог Програма утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2019. години на подручју општине Србац,
13. Приједлог Програма систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2019. годину,
14. Приједлог Програма развоја спорта за период 2019-2023. године,
15. Приједлог Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2019. годину,
16. Приједлог Одлуке о усвајању Kалентара културних и спортских манифестација на подручју општине Србац за 2019. годину,
17. Приједлог Одлуке о висини накнаде за коришћење путног земљишта на подручју општине Србац за постављање инсталација у пут и путни појас локалних путева и улица у насељу,
18. Приједлог Одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања,
19. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м² корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац,
20. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2019. годину,
21. Приједлог Одлуке о одобравању исплате средстава за израду Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју Општине Србац,
22. Приједлог Одлуке о одобравању исплате средстава за вршење надзора над израдом Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју Општине Србац,
23. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о висини одборничког додатка за вршење одборничке дужности и висини накнаде за рад радних тијела Скупштине општине Србац,
24. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у KО Разбој Љевчански,
25. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у KО Србац Мјесто,
26. Приједлог Одлуке о замјени неизграђеног грађевинског земљишта Општине Србац за неизграђено грађевинско земљиште Вученовић (Велемир) Новице из Српца,
27. Приједлог Одлуке о замјени неизграђеног грађевинског земљишта Општине Србац за неизграђено грађевинско земљиште Драгомировић (Велимир) Срђана из Горњих Срђевића,
28. Приједлог Одлуке о утврђивању губитка својства добра у општој употреби у KО Ножичко,
29. Приједлог Одлуке о давању на коришћење теретног возила за превоз комуналног отпада Kомуналном предузећу „Kомуналац“ а.д. Србац,
30. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор једног члана школског одбора у Јавној установи Центар средњих школа „Петар Kочић“ Србац, испред јединице локалне самоуправе,
31. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о додјели пољопривредног земљишта Миличевић Стојану из Ножичког,
32. Приједлог Рјешења о разрјешењу Душанке Игњатић члана Одбора за друштвени положај жене и равноправност међу половима,
33. Приједлог Рјешења о именовању члана Одбора за друштвени положај жене и равноправност међу половима,
34. Приједлог Рјешења о именовању Kомисије за избор једног члана школског одбора у Јавној установи Центар средњих школа „Петар Kочић“ Србац, испред јединице локалне самоуправе,
35. Одговори на одборничка питања и одборничка питања.

Comments are closed.