Потписивање уговора са стипендистима општине Србац у петак 28. фебруара
25. фебруара, 2020.
Стручна едукација за пољопривреднике у сриједу 26. фебруара у Kукуљама
25. фебруара, 2020.

Двадесет и осма сједница Скупштине општине Србац у уторак 3. марта

Предсједник Скупштине општине Мирко Стојић заказао је за уторак 3. марта 28. сједницу Скупштине општине Србац на којој ће се разматрати 33 тачке дневног реда.

На сједници ће се наћи приједлог Одлуке о усвајању календара културних и спортских манифестација као и Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе у овој години.

Разматраће се и извјештаји о утрошку средстава за културне и спортске манифестације у 2019. години и извјештаји о утрошку средстава за рад спортских организација, пројеката омладинских група и награда матурантима у прошлој години.

Ту су и извјештаји о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта и извјештај о пословању ЦСШ “Петар Kочић” у прошлој години.

На дневном реду је и приједлог Одлуке о одређивању радног времена привредним друштвима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац.

Одборници ће расправљати и о приједлогу одлуке о субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку легализације бесправно изграђених објеката на подручју општине Србац.

На скупштини ће се наћи и низ других извјештаја, информација, програма и одлука.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред 28. сједнице Скупштине општине Србац:

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 27. сједнице Скупштине општине Србац,

2. Разматрање и усвајање Извјештајa о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта за школску 2019/20. годину,

3. Разматрање и усвајање Извјештајa о пословању Јавне установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац за период 01.01. до 31.12.2019. године,

4. Разматрање и усвајање Извјештајa о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице за 2019. годину,

5. Разматрање и усвајање Извјештајa о утрошку средстава за награде матурантима за 2019. годину на подручју општине Србац,

6. Разматрање и усвајање Извјештајa о утрошку средстава из Буџета општине Србац за 2019. годину за културно-спортске манифестације на подручју општине Србац,

7. Разматрање и усвајање Информације о раду Полицијске станице Србац за 2019. годину,

8. Разматрање и усвајање Информацијe о утрошку новчаних средстава за пројекте омладинских неформалних група у 2019. години на подручју општине Србац,

9. Разматрање и усвајање Информацијe о реализацији Програма утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2019. години на подручју општине Србац,

10. Разматрање и усвајање Информације о раду и Извјештаја о утрошку новчаних средстава из Буџета општине Србац спортских организација на подручју општине Србац за 2019. годину,

11. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава од посебних водних накнада у 2019. години на подручју општине Србац

12. Разматрање и усвајање Информације о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју општине Србац у 2019. години,

13. Разматрање и усвајање Програма мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Србац за 2020. годину,

14. Разматрање и усвајање Програма систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2020. годину,

15. Разматрање и усвајање Плана систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2020. годину,

16. Приједлог Одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељима на подручју општине Србац,

17. Приједлог Одлуке о распоређивању средстава за реализацију пројекта техничког опремања Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2020. годину,

18. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м2 корисне стамбене површине на подручју општине Србац,

19. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,

20. Приједлог Одлуке о усвајању Календара културних и спортских манифестација на подручју општине Србац за 2020. годину,

21. Приједлог Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2020. годину,

22. Приједлог Програма утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2020. години на подручју општине Србац,

23. Приједлог Одлуке о одређивању радног времена привредним друштвима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју Општине Србац,

24. Приједлог Одуке о измјенама Одлуке о комуналним таксама,

25. Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова одређеним категоријама грађана у поступку легализације бесправно изграђених објеката на подручју Општине Србац,

26. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Расавац,

27. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Србац Мјесто путем непосредне погодбе ради обликовања грађевинске честице Голић Зденки из Српца,

28. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Општинском одбору странке Народни демократски покрет,

29. Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности вршиоца дужности два члана управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,

30. Приједлог Рјешења о именовању два члана управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,

31. Приједлог Рјешења о разрјешењу Милана Шаренца члана Комисије за статут и прописе,

32. Приједлог Рјешења о избору члана Комисије за статут и прописе,

33. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

Comments are closed.