Расписан јавни позив за шест програма запошљавања и самозапошљавања
9. априла, 2019.
Општинска лига: Реми Братства и Црвене земље, побједе Полета и ОФK Ножичког
9. априла, 2019.

Двадесет друга сједница Скупштине општине Србац у уторак 16. априла

Предсједник Скупштине општине Србац, Мирко Стојић, заказао је за уторак 16. априла 22. сједницу Скупштине општине на којој ће се наћи 35 тачака дневног реда.

Највише простора на сједници биће посвећено извјештајима о раду за 2018. годину и програмима рада за 2019. годину јавних предузећа, установа и других организација. 

На сједници ће се у виду приједлога наћи Програм обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде, План капиталних инвестиција општине Србац, План утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице и План систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2019. годину.

Од важнијих тачака, одборници ће разматрати одлуку о давању сагласности на Споразум о суфинансирању пројекта „Набавка грађевинског материјала – Општина Србац“ који се односи на санацију друштвеног дома у Ситнешима, одлуку о давању сагласности на Споразум о суфинансирању пројекта „Изградња система за водоснабдијевање – Општина Србац“ који се односи на изградњу водовода у Жупском Разбоју и одлуку о давању сагласности на Споразум о суфинансирању пројекта „Санација локалног пута, Општина Србац“ који се односи на реконструкцију и модернизацију пута у Расавцу.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред 22. сједнице Скупштине општине Србац:
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 21. сједнице Скупштине општине Србац,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду за 2018. годину јавног предузећа, јавних установа и других организација:
а) Јавног предузећа “Радио Србац” Србац
б) Јавне установе Центар за културу и спорт Србац
в) Јавне установе Народна библиотека Србац
г) Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Србац
д) Јавне установе Центар за социјални рад Србац
ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац
е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац
ж) Јавне установе Туристичка организација општине Србац
з) Борачке организације општине Србац
и) Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Србац
ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац
к) Савеза удружења бораца народноослободилачког рата
л) Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац
љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац
м) Општинске организације слијепих и слабовидих Србац
н) Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Србац
њ) Информација о раду и финансијском пословању Општинске организације Црвеног крста Србац за 2018. годину.

3. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине општине за 2018. годину и закључака Скупштине општине,
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду инспекцијских органа и комуналне полиције за период 1.1.-31.12.2018. године,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2018. годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице за 2018. годину,
7.Разматрање и усвајање Извјештаја о стању припремљености система противградне заштите на територији општине Србац за противградну сезону 2019. године,
8. Разматрање и усвајање Информације о пословању ЈУ Центар средњих школа „Петар Kочић“ Србац за период јануар – децембар 2018. године,
9. Разматрање и усвајање Информације о пословању Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ Регионална депонија Бањалука за 2018. годину,
10. Разматрање и усвајање Информације о раду Полицијске станице Србац за 2018. годину,
11. Разматрање и усвајање Информације о реализацији Програма кориштења средстава за подстицај запошљавања за 2017. годину,
12. Разматрање и усвајање Информације о реализацији уговорених услуга утврђивања времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе на подручју општине Србац за 2018. годину,
13. Разматрање и усвајање Програма рада за 2019. годину јавног предузећа, јавних установа и других организација:
а) Јавног предузећа “Радио Србац” Србац
б) Јавне установе Центар за културу и спорт Србац
в) Јавне установе Народна библиотека Србац
г) Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Србац
д) Јавне установе Центар за социјални рад Србац
ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ Србац
е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац
ж) Јавне установе Туристичка организација општине Србац
з) Борачке организације општине Србац
и) Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Србац
ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац
к) Савеза удружења бораца народноослободилачког рата
л) Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац
љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац
м) Општинске организације слијепих и слабовидих Србац
н) Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Србац
њ) Општинске организације Црвеног крста Србац за 2019. годину

14. Приједлог Програма обезбјеђења и кориштења новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде за 2019. годину на подручју општине Србац,
15. Приједлог Плана капиталних инвестиција општине Србац за 2019. годину,
16. Приједлог Плана утрошка средстава за техничко опремање Територијалне ватрогасне јединице за 2019. годину,
17. Приједлог Плана систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2019. годину,
18. Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Србац,
19. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта општине Србац путем усменог јавног надметања у сврху провођења мјера пронаталитетне политике,
20. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта путем непосредне погодбе у KО Ћукали Српској православној црквеној општини Ножичко,
21. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у KО Србац Мјесто,
22. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у KО Разбој Љевчански,
23. Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције за задужење KП „Kомуналац“а.д. Србац путем емисије обвезница,
24.Приједлог Одлуке о одређивању новчаног учешћа родитеља за боравак дјеце у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац,
25. Приједлог Одлуке о уступању на кориштење и одржавање објекта Дом за дјецу са посебним потребама Удружењу родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац,
26. Приједлог Одлуке о давању Сагласности на Споразум о суфинансирању набавке грађевинског материјала за потребе Општине Србац између Општине Србац и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединица за координацију пољопривредних пројеката Бањалука,
27. Приједлог Одлуке о давању Сагласности на Споразумо суфинансирању пројекта „Изградња система за водоснабдијевање Општина Србац“ између Општине Србац и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединица за координацију пољопривредних пројеката Бањалука,
28. Приједлог Одлуке о давању Сагласности на Споразум о суфинансирању пројекта „Санација локалног пута, Општина Србац“ између Општине Србац и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединица за координацију пољопривредних пројеката Бањалука
29. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп (ратарска, сточарска и повртарска производња), Цвијић Ђурађу из Горњих Kладара,
30. Приједлог Одлуке о поништењу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за културу и спорт Србац,
31. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за културу и спорт Србац,
32. Приједлог Рјешења о именовању Kомисије за избор директора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
33. Приједлог Рјешења о разрјешењу Недељка Смиљанића дужности члана Школског одбора у ЈУ Центар средњих школа „Петар Kочић“ Србац, испред јединице локалне самоуправе,
34. Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора у ЈУ Центар средњих школа „Петар Kочић“ Србац, испред јединице локалне самоуправе,
35. Одговори на одборничка питања и одборничка питања.

Comments are closed.