У Српцу почиње анкета о употреби информационо-комуникационих технологија
14. јуна, 2019.
Ивањдански ноћни турнир у Kукуљама у петак 5. јула
14. јуна, 2019.

До 20. јуна отворен јавни позив за суфинансирање пројеката удружења грађана и фондација

Министарство управе и локалне самоуправе објавило је јавни позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација. Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

1. грађанско друштво,
2. људска права и права националних мањина,
3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама,
4. локални економски развој,
5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,
6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,
7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,
8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,
9. заштита од елементарних непогода на подручју јединице локалне самоуправе и
10. едукација запослених у органима јединице локалне самоуправе.

Општи критеријуми за додјелу средстава гранта су:
1. начин на који је пројекат укључен или повезан са областима и стратешким циљевима Министарства, односно на који начин доприноси реализацији одређених активности и који су ефекти његове реализације,
2. која услуга ће користити заједници и грађанима након завршетка пројекта,
3. укљученост маргинализованих група,
4. остале добробити пројекта (заштита животне средине, промоција родне равноправности и једнаких могућности),
5. квалитет и структура буџета пројекта – да ли је буџет реалан и у складу са активностима,
6. остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора,
7. развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта.

Посебни критеријуми за додјелу средстава гранта су:
1. допринос пројекта јачању улоге грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу,
2. допринос пројекта економском развоју јединице локалне самоуправе,
3. допринос пројекта очувању традиције и културног насљеђа припадника националних мањина.

Минималан износ средстава који се додјељује је 1.000 KМ, а максималан 10.000 KМ.

Јавни позив је отворен до четвртка 20. јуна а сви детаљи у вези прикупљања неопходне документације односно образаца могу се наћи на страници Министарства управе и локалне самоуправе у рубрици: Јавни позиви 2019. година.

Захтјеви са потребном документацијом могу се достављати лично или путем поште на адресу: Министарство управе и локалне самоуправе, Трг Републике Српске број 1, 780000 Бања Лука, са назнаком: „Јавни позив за финансирање пројеката из средстава гранта удружења грађана и фондација“.

Comments are closed.