24. марта, 2013.

Насеља

На подручју општине Србац данас има 39 насељених мјеста: Србац, Србац село, Каоци, Влакница, Брусник, Кобаш, Нова Вес, Корови, Сеферовци, Доња Лепеница, Горња Лепеница, Ситнеши, Доњи […]
24. марта, 2013.

Положај и рељеф

Општина Србац смјештена је на крајњем сјеверу Републике Српске и Босне и Херцеговине. Са сјевера, ријеком Савом, граничи се са Републиком Хрватском у дужини од 42 […]
24. марта, 2013.

Флора и фауна

Повољан географски положај, рељеф, клима и посебно богатство вода омогућили су да се на србачком подручју развије и егзистира разноврстан живи свијет. Читав овај крај одликује […]
24. марта, 2013.

Хидрографија

Поред Саве и Врбаса, статус ријеке имају водотоци Повелич, Лепеница, Матура, Ина, Савица и Осовица, а све припадају црноморском сливу. Ријека Сава, која представља сјеверну границу […]