19. августа, 2017.

План набавки

Одлуку о измјени Плана јавних набавки (Од 06.09.2021.), види… Одлуку о измјени Плана јавних набавки,(Од 16.07.2021. види… Одлуку о измјенама и допунама Плана јавних набавки, види… […]
19. августа, 2017.

Тендери – 2017. г.

– Позив за достављање понуда за набавку услуга “Израде Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац у укупној површини од 3.252,62 ha […]
23. августа, 2017.

Материјали за сједнице

  – Материјали за 08. сједницу Скупштине општине Србац, види… – Материјали за 07. сједницу Скупштине општине Србац, види… – Тематска сједница Скупштине општине Србац (послије […]
27. августа, 2017.

Анкета за процјену интегритета у општинској управи

Општина Србац је започела активности на припреми и изради свог плана интегритета, у складу са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској. […]