20. јуна, 2021.

Јавни позив за пројекте омладинских неформалних група

Јавни позив за омладинске неформалне групе, види… Апликација за пријаву, види…
1. августа, 2021.

Јавни позив за додјелу пластеника

Јавни позив за додјелу пластеника, види… Образац захтјева за додјелу пластеника, види… Изјава за пластенике, види…
2. септембра, 2021.

Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

Јавни позив, види… Образац А за физичка лица, види… Образац Б за правна лица, види… Правилник, види…
6. септембра, 2021.

Kонкурс за утврђивање статуса удружења од јавног интереса

Јавни конкурс… види… Образац пријаве… види…