17. јуна, 2013.

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности Марко Михољчић Број канцеларије: 14 тел. 051/741-266, локал 208, факс 740-152 e-mail: privreda.nacelnik@srbac-rs.com . . . . . […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења за општу управу Душко Митрић Број канцеларије: 15 Тел: 051/740-002 локал 204, факс 740-152 e-mail: opstauprava.nacelnik@srbac-rs.com .Биографија: Рођен 06. 10. 1968. године. Основну школу […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Дарио Кресојевић Број канцеларије: 12 Тел: 051/741-343, локал 206, факс 740-152 e-mail: urbanizam.nacelnik@srbac-rs.com . . . Биографија: […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за финансије

Начелник Одјељења за финансије: Зорица Поповић Број канцеларије: 25 Тел: 051/740-044 локал 227, факс 740-152 e-mail: srbac.finansije@teol.net Биографија: Рођена 26.08.1992. године у Бањалуци. Основну школу завршила […]