Златне медаље за браћу Гаврановић у Модричи
2. јуна, 2021.
Удружење жена у посјети Земљорадничкој задрузи “Ливач“ у Александровцу
3. јуна, 2021.

Бањска рехабилитација за србачке пензионере, оглас отворен до 18. јуна

Удружење пензионера Републике Српске објавило је оглас за подношење пријава за упућивење корисника права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС на бањску рехабилитацију за 2021. годину.

Право на бањску рехабилитацију у здравствено-туристичким центрима у Републици Српској, у трајању од 10 дана, имају корисници права Фонда за пензијско и инвалидско осигурање који имају пребивалиште на подручју Републике Српске, који немају других личних примања и који у претходних пет година нису користили право на бањску рехабилитацију на терет Удружења пензионера РС, Борачке организације и Фонда здравственог осигурања РС.

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу који корисници права могу преузети у општинском удружењу пензионера у Српцу.

Kорисник права је дужан да уз пријаву приложи копију личне карте, чек од пензије за претходни мјесец, рјешење о пензионисању, доказ о висини пензије из иностранства и изјаву на прописаном обрасцу да осим пензије нема других личних примања, да у претходних пет година није користио право на бањску рехабилитацију на терет Удружења пензионера РС, Борачке организације и Фонда здравственог осигурања РС и у којој бањи жели користити услуге бањске рехабилитације.

Додатне информације у вези бањске рехабилитације за 2021. годину заинтересовани пензионери могу добити у Удружењу пензионера Србац, сваког понедељка и петка у времену од 8 до 12 часова, или на телефон 051/740-519.

Секретар Удружења пензионера Србац, Славко Малешевић, каже да на основу Правилника о условима и начину остваривања права, право на бесплатну бањску рехабилитацију у бањама Републике Српске у 2021. години има пет пензионера, док ће на терет средстава буџета Владе Републике Српске и на терет властитих средстава удружења на бањску рехабилитацију бити упућено још најмање 10 пензионера.

Comments are closed.