24. марта, 2013.

Привредни ресурси

Окосницу привредног развоја општине Србац чини пољопривреда а најзаступљеније производње су: сточарска (живинарство, свињогојство, говедарство), повртларство (на отвореном и у заштићеним просторима), ратарство са фокусом на […]
24. марта, 2013.

Пољопривреда

Општина Србац је изразито пољопривредно подручје, са дугом традицијом пољопривредне производње. Од укупне површине од 45.250 хектара, обрадиве површине заузимају око 22.000 ха или 49 % […]
24. марта, 2013.

Хидрографија

Поред Саве и Врбаса, статус ријеке имају водотоци Повелич, Лепеница, Матура, Ина, Савица и Осовица, а све припадају црноморском сливу. Ријека Сава, која представља сјеверну границу […]
24. марта, 2013.

Флора и фауна

Повољан географски положај, рељеф, клима и посебно богатство вода омогућили су да се на србачком подручју развије и егзистира разноврстан живи свијет. Читав овај крај одликује […]