17. јуна, 2013.

Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења за општу управу Душко Митрић Број канцеларије: 15 Тел: 051/740-002 локал 204, факс 740-152 e-mail: opstauprava.nacelnik@srbac-rs.com .Биографија: Рођен 06. 10. 1968. године. Основну школу […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности Марко Михољчић Број канцеларије: 14 тел. 051/741-266, локал 208, факс 740-152 e-mail: privreda.nacelnik@srbac-rs.com . . . . . […]
17. јуна, 2013.

Скупштина

Надлежности: Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине. Њене најважније надлежности су сљедеће: – Доноси статут општине, – Доноси одлуке и друга општа акта […]
11. јуна, 2013.
ssala1

Шалтер сала

Центар за пружање услуга грађанима Радно вријеме Центра је од 7,30 до 14,30 часова. Контакт телефон: 051/740-001 локал 123. Центар за пружање услуга грађанима отворен је […]