17. јуна, 2013.

Одјељење за инспекцијске послове

Начелник одјељења за инспекцијске послове Ненад  Билановић Број канцеларије: 32 Тел. 051/740-777  (локал 311), факс: 740-152 e-mail: inspekcija.nacelnik@srbac-rs.com . Биографија: Рођен 23. 08. 72. године у […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за финансије

Начелник Одјељења за финансије: Зорица Поповић Број канцеларије: 25 Тел: 051/740-044 локал 227, факс 740-152 e-mail: srbac.finansije@teol.net Биографија: Рођена 26.08.1992. године у Бањалуци. Основну школу завршила […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Дарио Кресојевић Број канцеларије: 12 Тел: 051/741-343, локал 206, факс 740-152 e-mail: urbanizam.nacelnik@srbac-rs.com . . . Биографија: […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за општу управу

Начелник Одјељења за општу управу Душко Митрић Број канцеларије: 15 Тел: 051/740-002 локал 204, факс 740-152 e-mail: opstauprava.nacelnik@srbac-rs.com .Биографија: Рођен 06. 10. 1968. године. Основну школу […]