Миленијум покреће нове креативно-едукативне радионице
13. јануара, 2020.
Ансамбл Лијевче организовао прославу Православне нове године
15. јануара, 2020.

Анкетом о потрошњи домаћинстава обухваћена и општина Србац

Републички завод за статистику Републике Српске током 2020. године спроводиће Анкету о потрошњи домаћинстава а методом случајног одабира анкетираће се око 3.500 домаћинстава.

Нека од тих домаћинстава налазе се на територији општине Србац а анкету ће спроводиити акредитовани и обучени анкетари и супервизори.

Анкетом ће се прикупити подаци о величини и структури потрошње домаћинстава, као и о социјалном стању домаћинстава. Такви подаци ће послужити као основа за будуће статистичке анализе у циљу бољег креирања социјално-економских политика у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке и научне анализе, у складу са Законом о статистици Републике Српске, Законом о статистици БиХ и Законом о заштити личних података.

Comments are closed.