Малишани Извора добили никољданске пакетиће и донацију Мотела Храст
17. децембра, 2021.
Распоред вакцинације од 20. до 24. децембра
17. децембра, 2021.

Начелник донио нову наредбу о спровођењу мјера до 31. децембра

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову Наредбу о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона (COVID-19).

1. У циљу спречавања ширења вируса кoрона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва забрањују се на територији Општине Србац од 16.12.2021. до 31.12.2021.године:

1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,
2) сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од 70 лица,

2. У периоду од 16.12.2021. до 31.12.2021. године ограничава се радно вријеме у периоду од 06.00 до 02:00 часа наредног дана:
– свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),
– приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.)

3. Од 16.12.2021. до 31.12.2021. године у периоду од 24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

4. Од 16.12.2021. године у периоду од 06:00 до 03:00 часова наредног дана, а изузетно од тачке 1. подтачке 1) ове Наредбе дозвољавају се
1) такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
2) организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

5. Дозвољене активности из ове Наредбе спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

6. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да се придржавају упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

7. Изузетно од тачке 7. ове Наредбе од обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,
3) лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

8. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичкo растојање од два метра а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

9. Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 7. ове Наредбе са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног објекта.

10. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбиједе маске грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,
5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуга у случају непоштовања мјера.
Српске“.

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

12. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење
броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“

14. Сви субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

15. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Министарство унутрашњих послова, Одјељење за инспекцијске послове општине Србац путем надлежних инспектора и Комунална полиција у саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске послове ће о извршеном надзору благовремено обавјештавати Начелника Општине у функцији Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

16. Непоштовање мјера забране из ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20).

17. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, примјењују се:

– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

18. Овом Наредбом престаје да важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) број 02-022-219/21 од 02.12.2021. године.

19. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

Comments are closed.