Изложба „Бардача-фотографије прошлости“ отворена у Градишци
28. октобра, 2021.
Тринаест нових случајева вируса корона у Српцу
29. октобра, 2021.

Расписан конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске расписало је конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката.

На Конкурс се могу пријавити организације чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању и Правилником о упису у омладински регистар, односно које су уписане у Омладински регистар и пријавиле Министарству све накнадно уписане статусне промјене одобрене код надлежног органа, те које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2020. и 2021. години, уколико су финансиране од стране министарства.

Основни услови за учешће на конкурсу су:
а) да програми и пројекти допринпсе побољшању положаја младих у Републици Српској,
б) да су носиоци реализације програма и пројеката, до дана затварања овог
конкурса, испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
в) да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне сампуправе,
г) да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,
д) да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,
ђ) да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и
е) да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса.

Укупан износ средстава која ће бити додијељена су 100.000,00 КМ. Максималан износ средстава који се додјељује за (су)финансирање појединачног програма или пројекта је 3.000,00 КМ.

Тематске области на које приједлози програма/ пројеката требају да се односе су:
1. Развој културе и етике рада у циљу боље запошљивости и подршка развоју омладинског предузетништва,
2. Унапријеђење могућности за активно учешће младих,
3. Подршка развоју здравих стилова живота код младих,
4. Унапријеђење могућности за квалитетно провођење слободног времена младих и
5. Побољшање положаја друштвено осјетљивих категорија младих.

Обрасци за пријаву и Смјернице за подношење приједлога програма и пројеката могу се преузети на интернет страници Владе Републике Српске, односно Министарства породице, омладине и спорта.

Комплетну документацију потребно је доставити до 17. новембра 2021. године, поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Дио документације (Пријавни формулар и Приједлог буџета) потребно је доставити и у електронској форми на e-mail: s.ugren@mpos.vladars.net.

Све додатне информације о овом конкурсу можете добити на телефон: 051/338-912 (контакт особа: Саша Угрен, виши стручни сарадник).

Comments are closed.