Стони тенис све популарнији у Српцу, крећу наступи у другој лиги Републике Српске
7. октобра, 2021.
Други дан Јесенијаде: Одржана ликовна колонија за дјецу и омладину
7. октобра, 2021.

Додјела грантова за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске објавило је јавни позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација.

Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике Српске, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

1. грађанско друштво,
2. људска права и права националних мањина,
3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама,
4. локални економски развој,
5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,
6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,
7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,
8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,
9. заштита од елементарних непогода на подручју јединице локалне самоуправе и
10. едукација запослених у органима јединице локалне самоуправе.

У тексту јавног позива који је објављен на интернет страници Владе Републике Српске/Министарства управе и локалне самоуправе можете пронаћи опште и посебне критеријуме за додјелу средстава гранта и документацију коју је потребно приложити уз захтјев. 

Образац број 4, образац број 5, образац број 6 и образац број 8, могу се преузети у електронском облику на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе или лично на Централној писарници Владе Републике Српске .

Текст и обрасце можете пронаћи у рубрици Јавни позиви 2021. ОВДЈЕ

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“ а неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Comments are closed.