Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

У Српцу порастао број привредних субјеката уз веће приходе и број запослених

У Српцу порастао број привредних субјеката уз веће приходе и број запослених

Одборници Скупштине општине Србац усвојили су на 23. редовној сједници информацију о привредним кретањима и запослености на подручју општине Србац за 2022. годину.

Начелник одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, Марко Михољчић, рекао је да је на крају прошле године било евидентирано 270 предузетника што је за 13 више у односу на 2021. године а чак 40 више у односу на 2020. годину. Према његовим ријечима, најзаступљеније гране су биле прерађивачка индустрија, трговина на мало и велико и угоститељство.

„На територији наше општине прошле године је дјеловало 168 пословних субјеката што је такође повећање у односу на 2021. годину за 11 субјеката а највише се издвајају дјелатности прерађивачке индустрије са 51 субјектом, трговине на велико и мало 38 и пољопривреде, шумасртва и рибарства 22 субјекта. Укупни приходи пословних субјеката износили су 2022. године близу 220 милиона KМ док је годину раније тај приход износио 170 милиона KМ“, истакао је Михољчић.

Анализирајући укупне приходе пословних субјеката по ресистрованим дјелатностима, видљиво је да највеће учешће у приходима имају прерађивачка индустрија (63,7%), трговина на велико и мало (18,72%) и пољопривреда, шумарство и рибарство (7,70 %).

„Kада посматрамо период од 2019. до 2022. године, примјетан је пад укупних прихода у 2019. и 2020. години те раст у 2021. и 2022. години“, нагласио је Михољчић и додао да је на то једним дијелом утицала пандемија вируса корона а другим фирма Систем екологика која је, како каже, престала са радом а носила је трећину прихода у општини Србац у 2019. години.

Додаје да су расходи у прошлој години износили 206 милиона KМ а 2021. године 160 милиона KМ.

„Имајући у виду да су приходи остварени у износу од 220 милиона KМ, остварено је позитивно пословање у износу од 14 милиона KМ“, рекао је Михољчић.

Укупан обим робне размјене на подручју општине Србац у 2022. години износио је 65,5 милиона KМ и у поређењу са оствареним обимом од 41,7 милиона KМ у 2021. години, већи је за 23,8 милиона KМ, а покривеност увоза извозом износила је 167,7%, што је, по ријечима Михољчића, скоро дупло више у односу на 2021. годину.

„Просјечна плата у Српцу прошле године је износила 1.032 KМ а 2017. године 742 KМ и од тада константно расте. Међутим, након опорезивања, просјечна плата у Српцу и даље је за неких 10 одсто мања у односу на просјечну плату у Републици Српској а у односу на подручје које припада Привредној комори Бања Лука виша је за 1,5 одсто“, рекао је Михољчић.

Што се тиче броја запослених, од 2019. године биљежи се тенденција раста а просјечан број у овој години износио је 2.979.

„У 2019. години било је запослено 2.736 лица што значи да је њихов број закључно са прошлом годином већи за 243. Од тога је 1651 радник запослен у 168 субјеката који су предали завршни извјештај АПИФ-у, а остало се односи на предузетнике, удружења грађана, јавни сектор и тако даље. Највише људи је запослено у прерађивачкој индустрији, трговини и пољопривреди“, рекао је Михољчић.

Просјечан број незапослених лица у прошлој години износио је 757 што је у односу на 2021. годину мање за 18 лица а закључно са 31. децембром тај број се још смањио и износио је 714.

„По квалификационој структури највише има квалификованих радника и радника са четвртим степеном средње стручне спреме, њих 472, док запослење тражи и 58 радника са високом стручном спремом“, рекао је Михољчић.

Он истиче да је Општинска управа у протеклих неколико година уложила значајне напоре на стварању повољног амбијента за оснивање нових и побољшање услова рада постојећих предузећа.

„О томе свједочи повољно окружење за рад постојећих и оснивање нових предузећа, пораст броја запослених, смањење незапослености и већа конкурентност домаће економије“, нагласио је Михољчић.

Он додаје да су у прошлој години, од стране Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, пласирана средства на подручју наше општине у износу од 783 хиљаде KМ, док је годину дана раније било пласирано свега 180 хиљада а 2020. године 350 хиљада KМ.

У дискусији по овој тачки, одборник Бранко Граховац је рекао да значајан број субјеката из Српца остварује право на општинске и републичке подстицаје и предложио да се приликом одлучивања више бодују фирме које дају веће плате својим радницима.

„Имамо примјер гдје подстицаје добије фирма која даје плате радницима у износу од 900 или 1000 KМ, а не добије фирма код које радници зарађују око 1500 или 1600 KМ. Требало би и то узети у обзир и највише бодовати величину плате радника како би се мотивисале и остале фирме чији радници имају мање плате, како би им биле повећане од стране послодаваца“, рекао је Граховац.

Начелник општине Млађан Драгосављевић рекао је да је задовољан привредним кретањима у прошлој години.

„Забиљежени су позитивни трендови уз стварање услова за даљи раст броја запослених како бисмо ускоро прешли цифру од три хиљаде запослених радника“, рекао је начелник Драгосављевић.

На јучерашњој скупштини било је ријечи и о усвајању допуњеног плана капиталних инвестиција општине Србац за 2023. годину и другим тачкама, о чему више можете прочитати ОВДЈЕ.

О осталим тачкама дневног реда информисаћемо вас у наредним извјештајима на нашој интернет страници.