Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Туризам

Туристичка организација општине Србац, која је носилац највећег броја активности у области развоја туризма, основана је 2005.године са циљем развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на подручју општине Србац. Развој туризма на подручју општине највећим дијелом се базира на богатству и разноврсности природних ресурса.

Мочварно-барски комплекс Бардача

На подручју Спортско-рекреативног центра Бардача, који заузима централни дио овог подручја, изграђен је мотел капацитета 50 лежаја са ресторан салом капацитета 400 мјеста, базен за купање и терени за рекреацију и спорт. Изградњом спортских терена омогућено је организовање спортско-рекреативних активности. Овај вид туризма повезан је са викенд туризмом. Понуда везана за водено окружење обухвата спортки риболов, купање и спортове на води. Базени могу примити до 3000 купача, а у склопу базена налази се љетни бар и простор за забаву дјеце, простор за роштиљање и пикник, језеро и канал са могућношћу спортско-рекреативног пецања уз издавање дневних и сезонских дозвола. У непосредној близини мотела и базена налази се простор за камповање, површине је 3000 м², који се изнајмљује излетницима и камперима, како за једнодневни одмор тако и за вишедневни боравак.

Изградњом сојеничког насеља на обалама старог корита ријеке Стублаје и уређењем риболовачких прилаза развио се викенд туризам који се у основи заснива на риболовном туризму. Љубитељима спортског риболова су, поред рибом богатог језера Стублаја, на располагању рјечица Матура и канали изван рибњака.

На простору Бардаче изграђен је и научно-истраживачки центар који припада ПМФ-у Бањалука. Објекат је намијењен студентима и професорима који се баве научно-истраживачким радом и има могућности за пружање услуга посматрања и изучавања биљака, птица, риба и дивљачи.

Од 1983. на Бардачи се одржава ликовно-еколошка колонија. Основа активности еко колоније је отворена сарадња умјетника свих умјетничких опредјељења, који кроз своје активности учествују, без унапријед створених идеја, у формирању новог погледа на свијет у коме живимо. Као резултат рада ове колоније настало је више стотина умјетнина у различитим умјетничким техникама.

Планина Мотајица

Подручје планине Мотајице располаже великим шумским богатством. Ово подручје је идеално за развој ловног туризма, јер представља станиште многобројних врста високе и ниске дивљачи, у првом реду дивље свиње, срндаћа и лисице. Поред могућности за развој ловног туризма, Мотајица пружа услове и за развој излетничког туризма, планинарење, брање гљива и љековитих биљака, одмор, шетњу и друге видове рекреације, у еколошки очуваној средини. Највиши врх Мотајице је Градина (652 м), који уједно представља и једно од омиљених излетишта Српчана, али и становника околних мјеста.

У подножју Мотајице, у селу Каоци, налази се сеоско имање ”Љесков конак”. Од самог града удаљено је око 10 км, а од највишег врха Мотајице и излетишта Градина око 6 км. Простор имања погодан је за излете, одмор и рекреацију, те се задњих година на овом простору развија сеоски, еко и излетнички туризам.

Мјесто Горња Лепеница још једно је србачко село чији су становници заинтересовани за развој сеоског и еко туризма. Село се налази на удаљености 17 км од Српца, на тромеђи општина Дервента, Прњавор и Србац. Крај је брдовит, богат изворским водама и шумом, што представља одличне услове за лов, планинарење и камповање. Како је ово еколошки очувана средина, простор Горње Лепенице погодан је за одмор, шетњу, бициклизам, брање гљива и љековитог биља, планинарење и друге видове рекреације у природи. Простор је идеалан за једнодневне излете, те је на подручју села уређено неколико излетишта, која су најпосјећенија у дане викенда. Најпознатије је излетиште у власништву породице Сувајац, које поред рекреативних садржаја нуди и угоститељске, као и услуге смјештаја у бунгаловима.

Ријеке Врбас и Сава

Ријеке Врбас и Сава представљају значајан туристички потенцијал србачке општине, који је тренутно недовољно искориштен у туристичке сврхе. Ове ријеке, као и други мањи водотоци на подручју општине пружају добре услове за развој излетничког, рекреативног и манифестационог туризма, те спортског риболова и спортова на води. На обалама Саве и Врбаса постоји неколико локалитета који би били погодни за уређење у туристичке сврхе, одн. уређење плажа и купалишта, излетничких и спортско-рекреативних простора. Једна од активности која се одвија на овим водотоцима је манифестација Србачка регата, која се од 2005. године одржава на току ријеке Врбас од мјеста Кукуље до ушћа Врбаса у Саву.

Лов

Ловни туризам на територији општине Србац има релативно дугу традицију. Ловцима су на располагању ловишта богата многобројним врстама високе и ниске дивљачи, у првом реду дивље свиње, срне, зеца, лисице, препелице, дивље патке и фазана.

Подручје планине Мотајицерасполаже великим шумским богатством и идеално је за развој ловног туризма, јер представља станиште дивље свиње, срндаћа и лисице.

Подручје Бардаче чувено је по ловишту на дивље патке, фазане, препелице и друге птице, зеца и лисицу. На даљи развој ловног туризма, поред планског управљања ловним подручјима, велики утицај би имала изградња неколико објеката за смјештај ловаца(ловачке куће или домови).

Риболов

Богата хидрографска мрежа на подручју општине Србац, коју чине Врбас, Сава, Стублаја, Матура, Повелич, Осовица и бројни канали, пружа изванредне услове за спортски риболов, као и за сплаварење, одмор, рекреацију и спортове на води. Ови водотоци и стараче богати су разним врстама бијеле рибе: шаран, мрена, клен, лињак, штука, црвенперка, сом и друге.

Најпознатије риболовачко подручје србачке општине је Бардача, која има изузетно повољне услове за развој спортског риболова. Са двјема рјечицама, Стублајом и Матуром, Бардача је најомиљеније мјесто спортских риболоваца овог краја.

На одређеним риболовачким подручјима постоји могућност изнајмљивања чамаца и смјештај риболоваца у кућицама на води. О организацији и развоју спортског риболова на подручју општине брину се риболовачка друштва која издају и одговарајуће риболовачке дозволе.

У србачкој општини издвајају се 3 риболовна ревира: Стублаја, Савица, те Врбас и Сава.

Културно историјска баштина

Због својих природних погодности, подручје србачке општине било је насељено још у доба праисторије, о чему свједоче бројни археолошки локалитети из тог периода (Градина, Видета, Вис, Мрамор идр.). Доласком Римљана овај простор још више добија на значају. О боравку Римљана на овом подручју свједоче и три римске гробнице ископане у насељу Кладари, недалеко од Српца. О томе да је и послије Римљана овдје било живота говоре нам средњовјековни археолошки локалитети (Гилетић, Капела, Ђидови, Краљев сто и други). Захваљујући чињеници да је ово подручје често било погранично, а самим тим изложено честим ратовима, разарању, пљачкању, рушењу, данас овдје немамо материјалних остатака (тврђаве, стари градови исл.) који би нам свједочили о животу у времену у ком су настајали. Из периода средњег вијека сачувано је неколико стећака на локалитетима Брусника (Ђидови), Жупског Разбоја и Лепенице (Краљев сто).

На ширем подручју Бардаче, односно општина Србац и Градишка, утврђено је више занимљивих археолошких локација, од којих је најзначајнија Доња Долина, локалитет изузетне археолошке вриједности али још увијек недовољно изучен. Према типу археолошког блага најбројнија су насеља и земљана утврђења, која датирају из различитих временско-историјских периода. Регистровано је 27 праисторијских, 4 античка и 14 средњовјековних локалитета, који су изложени опасности од пропадања и потпуног нестанка.

Ово велико, незаштићено археолошко богатство свједочи о бурној прошлости разних цивилизација и култура на овоме подручју, као и о њиховој пролазности и нестанку. Ова налазишта пружају разноврсне могућности и представљају основу за будући развој туризма базираног на локалном археолошком богатству

Манифестације

На подручју општине у току године одржавају се многобројне туристичке, спортске и културне манифестације. У туристичком смислу најзначајније и најпосјећеније су следеће манифестације:

Гастро фест Србац-Бардача

Међународна туристичко-привредна манифестација која подразумијева такмичења у неколико гастрономских (такмичење у припремању рибљег паприкаша и јела од пилетине, презентација јела и пића традиционалне домаће кухиње) и спортских дисциплина, као и културно-забавне садржаје. Одржава се почетком септембра на локалитету Спортско-рекреативног центра Бардача. Циљ манифестације је подстицај размјене гастро култура туристичких дестинација БиХ и земаља у окружењу, као и промоција природних, привредних и туристичких потенцијала србачке општине који могу да допринесу успјешнијем развоју привреде на локалном нивоу.

Србачка регата

Регата се одвија на дијелу Врбаса од мјеста Кукуље до ушћа Врбаса у Саву (задње недеље у мјесецу јулу), у дужини од 20 км, а представља једнодневно дружење у циљу повећања еколошке свијести грађана, заштите водотока, очувања животне средине и промоције туристичких потенцијала србачке општине.

Хајдучки сусрети

Манифестација се одржава крајем јуна на познатом излетишту “Љесков конак”, у подножју планине Мотајице у мјесту Каоци, и има за циљ промоцију излетничког и сеоског туризма, очување старих народних обичаја, као и развијање свијести о потреби што дужег боравка у здравој животној средини. Подразумијева такмичење у традиционалним спортским дисциплинама и презентацију старих народних обичаја и традиционалне гастрономије овог краја.

Ликовно-еколошка колонија Бардача

Најпознатија културна манифестација, која се на подручју Бардаче одржава од 1983. године. Колонија, која има међународни карактер, окупља велики број сликара и умјетника који инспирацију за своја дјела налазе у природним љепотама овога краја, настојећи да укажу на значај очувања оваквих простора. Колонија је вишедневна манифестација, а одржава се у мјесецу јуну.

Градски турнир у малом фудбалу

Србачки градски турнир у малом фудбалу има традицију дугу више од четири деценије. На овом спортском догађају који траје мјесец дана у току љета, сваке године учествује неколико десетина екипа из Српца и сусједних градова а велику посјећеност има И традиционални турнир у малом фудбалу у Ситнешима.

Већ неколико година многи љубитељи фудбала посјећују и зимски турнир у малом фудбалу који се игра у децембру и јануару у спортској дворани у Српцу.

ТУРИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Смјештајни капацитети

У погледу смјештајних капацитета на општини Србац, гостима су на располагању 3 мотела укупног капацитета 100 лежаја, те неколико домаћинстава која пружају услуге приватног смјештаја.У току је и изградња викенд насеља са 6 бунгалова у Горњој Лепеници, што ће такође дати допринос повећању броја и разноврсности смјештаја на подручју општине.


Камп простори

На територији општине Србац идентификована су 2 некатегорисана мјеста за камповање, од којих је један лоциран на подручју Спортско-рекреативног центра Бардача, а други на подручју Мотајице, у мјесту Дурова (Горња Лепеница).

ИЗЛЕТИШТА

На територији општине налази се велики број излетишта, у мањој или већој мјери уређених и опремљених за боравак излетника и туриста. Најпосјећенија су излетишта на Бардачи и Мотајици, нарочито за вријеме првомајских празника и током љетне сезоне.

Сеоска домаћинства

Сеоски и рурални туризам су свакако потенцијали општине обзиром да је највећи дио општине руралног карактера. У овом смислу посебно атрактивне локације су у подножју планине Мотајице (села Каоци и Горња Лепеница).

Спортско – рекреативни туризам

Анализа различитих спортско-рекреативних ресурса (спортско-рекреативни терени, спортско-рекреативни објекти, спортски клубови и спортска традиција општине) показује да општина Србац има добре услове за развој спортско-рекреативног туризма. На подручју општине налазе се бројни спортски терени који се могу користити у рекреативне сврхе, спортска дворана у самом центру града, у чијој непосредној близини се налази и комплекс базена, а веома значајан је и Спортско-рекреативни центар Бардача који поред спортских терена посједује и базен за купање са пратећим садржајима.