План набавки
19. августа, 2017.
Материјали за сједнице
23. августа, 2017.

Тендери – 2017. г.

– Позив за достављање понуда за набавку услуга „Израде Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац у укупној површини од 3.252,62 ha ( за период од 10 година )“, види…
– Обавјештење о набавци робе – пелета за гријање просторија Дјечијег вртића “ Наша радост “ Србац и Удружења дјеце и родитеља са посебним потребама “ Извор “ Србац за грејну сезону 2017/2018 године, види…
– Обавјештење о набавци радова „Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором“, види…
– Информацију о преговарачком поступку, види…
– Обавјештење о набавци робе – саобраћајних знакова, види…
– Обавјештење о набавци услуга “ Зимско одржавање градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2017/2018 (за период од 15.11.2017. године до 15.04.2018. године),  види…
– Обавјештење о набавци радова „Реконструкције путева и водопривредних објеката на подручју општине Србац“, види…
– Обавјештење о набавци услуга „Припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе општине Србац кетеринг“, види…

——————————————-
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2016. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2015. г. види…

Comments are closed.