Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Саопштење о могућности ограниченог рада на дан државних празника 1. 2. и 9. маја

Начелник општине Млађан Драгосављевић обавјештава јавност о могућностима ограниченог рада на дан државног празника 1. 2. и 9. маја 2021. године.

Првог и другог маја, поводом Међународног празника рада, могу да раде у ограниченом радном времену од 8 до 12 часова привредна друштва и предузетници на подручју општине Србац који обављају трговинску дјелатност прехрамбеним производима и дјелатност продавница мјешовите робе, пољопривредне апотеке као и други трговински објекти, уколико имају потребу да раде на дане наведеног празника.

Девети мај, Дан побједе над фашизмом, је нерадни дан, осим за субјекте обухваћене Одлуком о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац, односно Наредбом начелника општине.

У дане празника дужни су да раде:

– Предузећа која обављају комуналне дјелатности: производњу, дистрибуцију и испоруку воде у времену од 00 до 24 часа, те врше одржавање водоводних и одводних инсталација – дежурство, у времену од 00 до 24 часа,

– Предузећа која обављају комуналне дјелатности: које се односе на пружање погребних услуга, зависно од потребе и временских услова у времену од 00 до 24 часа,

– Територијална ватрогасна јединица Србац у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

– Цивилна заштита у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

– Здравствена установа Дом здравља Србац – Служба хитне медицинске помоћи у времену од 00 до 24 часа,

– Апотекарске установе у времену до 12 часова, с тим што мора радити бар једна установа као дежурна, што се мора истаћи на видном мјесту апотекарске установе, уз обавјештење која установа ради и у којем радном времену,

– Ветеринарске амбуланте дужне су у дане празника организовати дежурство и приправност ради пружања ветеринарских интервенција, као и организовати прегледе узорака меса у времену од најмање четири часа, а најдуже у редовном радном времену, с тим што за ове потребе мора радити бар једна станица/амбуланта као дежурна, што се истиче на видном мјесту,

На дан празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Јединице локалне самоуправе су, у дане празника, дужне поступати у складу са одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације односно у складу са одредбама градских/општинских штабова за ванредне ситуације.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *