Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Републички завод за статистику проводи у Српцу анкету о радној снази

Републички завод за статистику проводи у Српцу анкету о радној снази

Републички завод за статистику обавјештава грађане да ће се у 2022. години на територији србачке општине наставити са провођењем Kонтинуиране анкете о радној снази на узорку случајно изабраних домаћинстава.

Анкета се проводи периодично током године а анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику РС.

Анкетом ће се, према дефиницијама Међународне организације рада и Статистичке канцеларије Европске Уније, прикупити подаци о тржишту рада и карактеристикама радне снаге у Републици Српској.

Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске (“Службени гласник РС”, број 85/03).

За евентуалне детаљније информације контакт особа је Владимир Kопривица (телефон 051/332-751, e-mail: vladimir.koprivica@rzs.rs.ba).