Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

Расписан јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за подношење захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди за 2023. годину.

Средства за пољопривредне произвођаче у износу од 120.000 КМ усмјериће се за суфинансирање набавке нових пољопривредних прикључних машина, у износу до 27.500 КМ и подизање нових вишегодишњих засада јабучастог, коштичавог, језграстог, јагодастог и бобичастог воћа и винограда, у износу до 7.600 КМ.

За подршку увођењу система за наводњавање у ратарској, повртларској и воћарској производњи намијењено је до 15.000 КМ а предвиђена је и субвенција пољопривредним произвођачима за произведено и продано млијеко, у износу до 17.500 КМ и подстицај за произведено и продано поврће у заштићеном простору (пластеницима) до 7.500 КМ.

Намијењена је и субвенција удружењима пчелара за проширење пчелињих друштава у износу до 4.000 КМ, док ће за субвенцију за производњу и узгој квалитетних приплодних крмача и супрасних назимица које се воде у матичној евиденцији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС бити издвојено до 6.000 КМ.

Рок за пријаву је 15. септембар ове године осим за подршку подизању нових засада воћа и винограда када истиче 15. новембра.

Сви подносиоци захтјева морају имати пребивалиште односно сједиште на подручју општине Србац и задовољавати остале услове утврђене Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2023. годину, број: 02-022-112/23 од 01.08.2023. године.

Анализу захтјева достављених по Jавном позиву вршиће Комисија на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2023. годину.

Обрасци захтјева за остваривање права на подстицаје могу се добити у Центру за пружање услуга грађанима (шалтер сала), Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и на интернет страници Општине Србац ОВДЈЕ.

Захтјеви поднесени изван утврђене форме и рока неће бити узети у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.