Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни позив за избор корисника станова у згради за младе брачне парове

Расписан јавни позив за избор корисника станова у згради за младе брачне парове

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за подношење пријава за избор корисника пројекта „Зграда за младе брачне парове у Српцу“.

Пројектом је предвиђено да се изврши избор 20 корисника стамбених јединица површине од 59,75 до 71,55 квадратних метара. Цијена стамбеног простора је дефинисана одлуком Скупштине општине Србац и износи 1.200 КМ по квадратном метру.

Кандидат има право да се пријави на конкурс ако испуњава следеће опште услове:

1) Да је држављанин Републике Српске и БиХ, а што се доказује увјерењем о држављанству,

2) Да има мјесто пребивалишта у општини Србац, најмање 12 мјесеци прије расписивања конкурса, што се доказује увјерењем о пребивалишту,

3) Да нема рјешено стамбено питање (подносилац захтјева и партнер) – некретнину за становање у власништву у Републици Српској и иностранству, а што се доказује овјереном изјавом која се може преузети на нашој интернет страници ОВДЈЕ и увјерењем из Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове да нема у власништву некретнину, нити је имао у власништву некретнину за становање на територији општине Србац и територији општине која представља мјесто сталног запослења,

4) Брачни статус – да је у брачној заједници и да један од супружника има до 35 година живота, што доказује изводом из матичне књиге вјенчаних и изводом из матичне књиге рођених или да је самохрани родитељ – родитељ који самостално врши родитељско право над дјететом старости до 40 година јер је:

 1. Други родитељ умро или није познат – доказује се изводом из матичне књиге рођених за дијете и изводом из матичне књиге умрлих за другог родитеља ;
 2. Другом родитељу одузето родитељско право – доказује се одлуком надлежног органа о одузимању родитељског права другог родитеља ;
 3. Малољетно дијете повјерено њему као законском заступнику на бригу, старање и васпитање – доказује се одлуком надлежног органа којом се малољетно дијете повјерава на бригу, старање и васпитање родитељу као подносиоцу захтјева и законском заступнику малољетног дјетета.

Бодовање ће се извршити према сљедећим условима:
1) Старосна доб кандидата (бодују се оба супружника):

а) супружника

 1. до 30 година старости – 20 бодова
 2. од 30 до 35 година старости – 15 бодова
 3. од 35 до 40 година старости – 10 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених,

б) самохраног родитеља

 1. до 30 година старости – 30 бодова
 2. од 30 до 35 година старости – 22,50 бода
 3. од 35 до 40 година старости – 15 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених,

2) Број дјеце у породици:

 1. једно дијете – 15 бодова
 2. двоје дјеце – 30 бодова
 3. троје и више дјеце у породици – 45 бодова

бодовање се врши на основу достављених извода из матичне књиге рођених за свако дијете,

3) Посебне категорије (бодују се оба супружника):

 1. дјеца погинулих бораца – 20 бодова
 2. дјеца ратних војних инвалида (I и II категорија) – 10 бодова
 3. родитељи дјеце са потешкоћама у развоју – 15 бодова

бодовање се врши на основу рјешења надлежног органа,

4) Стручна спрема (бодују се оба супружника):

 1. Средња стручна спрема (3 године) – 5 бодова
 2. Средња стручна спрема (4године) – 7,50 бодова
 3. Висока стручна спрема (180 ЕЦТС бодова) – 10 бодова
 4. Висока стручна спрема (240 ЕЦТС бодова) – 12,50 бодова
 5. Висока стручна спрема (300 и више ЕЦТС бодова) – 15 бодова

бодовање се врши на основу приложене дипломе о завршеној стручној спреми,

5) Додатно се бодују следећа занимања (бодују се оба супружника):

 1. Доктор медицине – 15 бодова
 2. Инжeњер електротехнике – 15 бодова
 3. Инжeњер машинства – 15 бодова

бодовање се врши на основу приложене дипломе о завршеној стручној спреми.

Основне карактеристике објекта

Локација 11 Нoвембар бб, к.ч.н.бр. 666/13/47, ПЛ 131, К.О. Србац Мјесто
Спратност: Пр (приземље) + 4С (спрата)

Опремљеност: Конструкција објекта је армирано бетонска скелетна, испуна од шупље блок опеке, фасада је демит д=12 цм, подови у ходницима, купатилима, кухињама завршно се обрађују керамичким плочицама дебљине 1 цм, док је завршна обрада пода у собама и дневнима боравцима ламинат дебљине д=8 мм, класе отпорности минимално 31, зидови у купатилима се обрађују керамичким плочицама до пуне висине а у кухињама висине 65 на висини 90 цм од пода.

На плочи приземља се поставља теромизолација д=12 цм, а на плочама у подовима д=3 цм. Термоизолација на крову је д=10 цм. Покров објекта је лим дебљине 0,7 mm. Вањска врата су од АЛУ профила, а вањска столарија од ПВЦ профила топлотног пролаза позиције износи Uw≤ 1.4 W/m2К. Балконске ограде су стаклене од ламелираног стакла дебљине 10 mm, укупне висине 110 cm, а стубишна ограда од челичних профила.

У купатилима се од санитарних уређаја поставља када, умиваоник, WC шкољка, водокотлић, извод за машину за прање рубља, извод за машину за сушење рубља, бојлеј и славине. Објекат ће бити опремљен системом даљинског очитавања водомјера.

У објекту су предвиђене инсталације јаке и слабе струје, громобранска инсталација, постављање утичница, прекидача, освјетљења, развод мрежног кабла и ТВ инсталација са утичницама.

У објекту је планирана израда интерфонске инсталације са интерфонским слушалицама и системом за отварање улазних врата.

Објекат ће посједовати вањску и унутрашњу хидрантску мрежу и систем ватродојаве са централом, оптичким детекторима пожара, ручним јављачима пожара, одговарајућим противпожарним сиренама као и против паничну расвјету.

Гријање објекта је помоћу електричних котлова (термоблокова) постављених у сваком стану. Електро котлови су капацитета гријања 6 кW и опремљени су свом арматуром за функционисање.

У приземном дијелу објекта предвиђена је просторија у којој ће бити формирана котловница након изградње ламеле 2. Котловница ће бити заједничка за ламелу 1 и ламелу 2, а као извор топлоте предвиђен је топловодни челични котао. Предвиђене су инсталације за двије врсте гријања, путем електричних котлова или путем заједничке котловнице до које је доведена разводна мрежа из станова. Пројектом није планирана опрема котловнице до завршетка друге ламеле.

За систем радијаторског гријања је предвиђена двоцијевна мрежа са радијаторима потребног капацитета.

Објекат ће бити опремљен путничким лифтом носивости минимално 630кг или 8 путника, кабине димензија 1300mm x дубина 1200mm x висина 2075mm.

БРОЈ И СТРУКТУРА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА:
20 СТАНОВА

Подаци о стамбеној јединици

 1. приземље, стан број 1, трособан, површина 59,75 m2
 2. приземље, стан број 2, трособан, површина 60,75 m2
 3. приземље, стан број 3, трособан, површина 69,22 m2
 4. приземље, стан број 4, трособан, површина 65,30 m2
 5. 1. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 6. 1. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 7. 1. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 8. 1. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2
 9. 2. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 10. 2. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 11. 2. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 12. 2. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2
 13. 3. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 14. 3. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 15. 3. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 16. 3. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2
 17. 4. спрат, стан број 5, трособан, површина 59,75 m2
 18. 4. спрат, стан број 6, трособан, површина 71,55 m2
 19. 4. спрат, стан број 7, трособан, површина 69,22 m2
 20. 4. спрат, стан број 8, трособан, површина 65,30 m2

Увид у извод из пројекта на којем су видљиви тлоцрти станова могућ је на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Такође на нашој страници можете преузети комплетан текст јавног позива ОВДЈЕ у којем можете и прочитати начин достављања пријава и конкурсну процедуру, а на нашој страници можете преузети и образац за пријаву и изјаву о непосједовању некретнине за становање ОВДЈЕ.

Јавни позив је отворен до 01.09.2022. године а у случају потребе, трајање конкурса се може продужавати због недовољног броја пријављених уз назначавање новог рока.

Све информације у вези са Јавним позивом можете добити код Одјељења за општу управу, тел. 051/740-001, локали 101 и 204, Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, локал 211 као и Служби начелника општине Србац локал 205.