Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни позив за достављање приједлога пројеката за ажурирање Програма капиталних инвестиција 2023-2027.

Расписан јавни позив за достављање приједлога пројеката за ажурирање Програма капиталних инвестиција 2023-2027.

Начелник општине Млађан Драгосављевић, у својству предсједника координационог тима за израду Програма капиталних инвестиција, расписао је данас јавни позив за достављање приједлога пројеката за ажурирање Програма капиталних инвестиција oпштине Србац за период од 2023-2027. године.

Право предлагања пројеката имају сви грађани, удружења грађана, представници мјесних заједница, приватни предузетници, представници општинске управе и остали субјекти.

Основни услов је да се ради о пројектима са процијењеном вриједношћу већом од 10.000 КМ и да су обрасци за предлагање пројеката потпуно попуњени. У супротном приједлози се неће разматрати.

Главни носилац активности је Координациони тим за израду Програма капиталних инвестиција, којег је својим рјешењем именовао начелник општине, а у којем су заступљени представници свих категорија становништва.

Координациони тим за израду Програма капиталних инвестиција је усвојио сет критеријума на основу којих ће рангирати пристигле приједлоге пројеката, што ће служити за израду коначног Програма капиталних инвестиција. Усвојени критеријуми су сагласни са Стратегијом развоја општине Србац 2022-2028. године.

Образац за подношење приједлога за израду Програма капиталних инвестиција и упутство се може добити у Центру за пружање услуга грађанима у згради Општинске управе Србац, те на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје такође можете прочитати комплетан текст јавног позива.

Образац треба попунити и доставити најкасније до 16.09.2022. године у Центар за пружање услуга грађанима у зграду Oпштинске управе Србац. Сви приједлози достављени након овог рока неће бити узети у разматрање.

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локал 134) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларији број 4.