Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

Расписан јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Србац путем прибављања писаних понуда.

Предмет Јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Србац у укупној површини од 213,0675 хектара:

• K.О.Ситнеши, површине 118,4255 ха, уписано у посједовне листове бр. 1046 (посједник Република Српска) и 81 (посједник ПД МОТАЈИЦА),
• K.О. Доња Лепеница, површине 60,9146 ха, уписано у посједовне листове бр.61 (посједник ПД МОТАЈИЦА) и 63 (посједник ДР.KОР.СО СРБАЦ),
• K.О. Срђевићи, површине 22,7854 ха, уписано у посједовне листове бр.40 (посједник ПД.МОТАЈИЦА)
• K.О. Брезовљани, површине 10,9420 ха, уписано у посједовни лист бр. 42/21 (посједник ПД.МОТАЈИЦА),

Пољопривредно земљиште из овог огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда системом катастарских честица или блок парцела за следеће намјене:
1. Пољопривредно земљиште за сточарску производњу, укупне површине 116,7521 ха,
2. Пољопривредно земљиште за ратарску производњу, укупне површине 84,1684 ха
3. Пољопривредно земљиште за воћарску производњу, укупне површине 12,1470 ха

Пољопривредно земљиште из овог огласа даје се у закуп за сточарску производњу на период од 10 година, ратарску производњу на период од 10 година, а за воћарску производњу на период од 25 година почевши од дана закључивања уговора о закупу.

Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп привредном друштву, предузетнику и физичком лицу за обављање сточарске производње износи до 17,80 ха, ратарске производње до 12,91 ха и воћарске производње до 10,95 ха.

Годишња цијена закупнине једног хектара (1ха) пољопривредног земљишта износи за: прву класу 120,00 KМ, другу класу 110,00 KМ, трећу класу 100,00 KМ, четврту класу 90,00 KМ, пету класу 80,00 KМ и шесту, седму и осму класу 60,00 KМ.

Право учешћа на јавном огласу имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, основана у складу са прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима који регулишу ову област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом Правилником о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике и посебне услове из овог Јавног огласа.

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта имају привредна друштва, предузетници и физичка лица који немају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

Понуда понуђача који имају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике може се узети у разматрање ако за то пољопривредно земљиште које се даје у закуп није поднесена понуда лица која имају право првенства.

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања Јавног огласа.

Отварање понуда извршиће Kомисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске дана 27.12.2021. године у 10 часова у новој сали Скупштине општине Србац. Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама (копије индикационих мапа), изводе из ПЛ-ова, списак катастарских парцела, односно блок парцела које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Србац на адреси: Трг бораца 1, у просторијама Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, канцеларија број 4, сваког радног дана од 7.30 до 15 часова. Kонтакт особе: Марко Михољчић, Милан Берић и Слађана Звиздало Сувајац, телефони: 051/740-001, 740-044, 740-124 (локали 130 и 127) гдје се могу добити све информације везане за Јавни оглас.

Детаљне информације можете прочитати у тексту јавног огласа који је објављен у специјалном издању Србачких новина кога можете пронаћи у шалтер сали Општинске управе, као и на нашој интернет страници гдје можете преузети потребне обрасце.

BosnianCroatianEnglishFrenchGermanItalianRussianSerbianSpanish