Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан јавни оглас за давање у закуп пашњака у својини општине Србац

Расписан јавни оглас за давање у закуп пашњака у својини општине Србац

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни оглас за давање у закуп пашњака у својини општине Србац у укупној површини од 213494 m² (21.3494 ha) хектара у катастарској општини Бајинци, уписано у посједовни лист бр. 36/5.

Пашњак из овог огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда системом блок парцела ради обављања испаше у оквиру сточарске производње и не може се користити у друге сврхе.

Пашњак из овог огласа даје се у закуп за испашу у оквиру сточарске производње на период од 10 година, почевши од дана закључивања уговора о закупу.

Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп привредном друштву, предузетнику и физичком лицу за обављање испаше у оквиру сточарскe производње износи до 21.3494 ha.

Понуђач не може поднијети понуду на већу површину пољопривредног земљишта него што је максимално дозвољена у огласу.

Годишња цијена закупнине једног хектара (1hа) пашњака из овог огласa износи за: I класу 60,00 КМ, II класу 55,00 КМ, III класу 50,00 КМ, IV класу 45,00 КМ, V класу 40,00 КМ и VI, VII и VIII класу 30,00 КМ.

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за сваку наредну годину закупа уплаћује се унапријед 30 дана од датума закључења уговора.

Право учешћа на јавном огласу за давање у закуп пашњака у својини Општине Србац имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, основана у складу са прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима који регулишу ову област и физичка лица (носиоци регистрованих пољопривредних домаћинстава) која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом 3. Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пашњака у својини Општине Србац путем прибављања писаних понуда („Службени гласник Општине Србац“, број: 4/22) и посебне услове из овог Јавног огласа.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела (копије индикационих мапа),извод из ПЛ-а, односно блок парцела које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Србац на адреси: Трг бораца 1, у просторијама Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, канцеларија број 4, сваког радног дана од 07.30 до 15.00 часова. Контакт особе: Марко Михољчић, Милан Берић и Слађана Звиздало Сувајац, телефони: 051/740-001, 740-044, 740-124 (локали 130 и 127).

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања Јавног огласа.

Отварање понуда извршиће Комисија за давање у закуп пашњака у својини Општине Србац дана 27.12.2022.године у 10 часова у сали бр. 2 Општине Србац. Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.

Више информација може се прочитати у тексту јавног огласа који је објављен на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје се могу преузети и потребни обрасци за пријаву и изјаве.