Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан оглас о додјели стипендија за студенте општине Србац

Расписан оглас о додјели стипендија за студенте општине Србац

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас оглас о додјели стипендија студентима општине Србац за школску 2021/2022. годину које ће се додијелити сљедећим категоријама:

а) стипендије према социјалном статусу,
б) стипендије за постдипломске студије,
в) стипендије за остале студенте.

Право на стипендију према социјалном статусу могу остварити редовно уписани студенти, прве и виших година студија, свих високошколских установа, који испуњавају један од сљедећих посебних услова: дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од I дo IV категорије, студенти без родитељског старања, студенти прве године студија из породица са четворо и више дјеце, студенти чији су родитељи корисници сталне новчане помоћи и студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица,

Право на стипендије за постдипломске студије могу остварити редовно уписани први пут студенти постдипломских студија који се воде на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Право на стипендије за остале студенте могу остварити редовно уписани, први пут, студенти друге и виших година студија свих високошколских установа, ученици вуковци и ученик генерације ЦСШ „Петар Кочић“ Србац у 2021. години.

Студенти који су уписали апсолвентски стаж не испуњавају услове ове Одлуке.

Студенти могу остварити право на стипендију само по једном основу.

Право на додјелу стипендија имају студенти који имају пребивалиште на подручју општине Србац најмање годину дана прије подношења пријаве, редовно уписани студенти, студенти који на првом циклусу студија нису старији од 25 година, на другом циклусу студија од 27 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који на првом циклусу не могу бити старији од 27 година.

У изузетним случајевима, стипендија се може додијелити и студентима старијим од наведеног, у случајевима теже болести, његе дјетета до године дана живота, одржавања трудноће и другим оправданим случајевима и студенти који не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Стипендија ће се додијелити искључиво оним кандидатима који наведено право не остварују код друге јавне установе о чему достављају писмену изјаву.

Податке о документацији коју је потребно приложити можете прочитати у тексту јавног позива који је објављен на нашој интернет страници ОВДЈЕ, гдје можете преузети и потребне обрасце у електронској форми.

Рок за подношење захтјева је 4. фебруар 2022. године.

Непотпуни и неблаговремено поднесени захтјеви неће се узимати у разматрање.

Пријаве са потребним доказима предају се у Општинској управи општине Србац, а могу се послати и путем поште на адресу: Општина Србац, Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности (са назнаком: „за стипендију“), Трг бораца бр. 1 ; 78420 Србац.

Све додатне информације могу се добити и путем телефона: 051/740-001, локал 217.