Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Расписан оглас за додјелу стипендија студентима општине Србац

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас оглас за додјелу стипендија студентима општине Србац за школску 2020/2021. годину.

У складу са одредбама Одлуке о додјели стипендија за школску 2020/21. годину додјељују се стипендије сљедећим категоријама:

а) Стипендије према социјалном статусу

Право на ову стипендију могу остварити редовно уписани студенти, друге и виших година студија, свих високошколских установа, који испуњавају један од сљедећих посебних услова: дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, студенти без родитељског старања, студенти чији су родитељи корисници сталне новчане помоћи и студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица.

б) Стипендије за постдипломске студије

Право могу остварити редовно уписани први пут студенти постдипломских студија који се воде на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

в) Стипендије за остале студенте

Право могу остварити редовно уписани, први пут, студенти друге и виших година студија свих високошколских установа, ученици вуковци и ученик генерације ЈУ Центар средњих школа „Петар Kочић“ Србац у 2020. години.

Студенти који су уписали апсолвентски стаж не испуњавају услове ове Одлуке.

Студенти могу остварити право на стипендију само по једном основу.

Право на додјелу стипендија имају студенти који имају пребивалиште на подручју општине Србац најмање годину дана прије подношења пријаве, редовно уписани студенти, студенти који на првом циклусу студија нису старији од 25 година, на другом циклусу студија од 27 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који на првом циклусу не могу бити старији од 27 година.

У изузетним случајевима, стипендија се може додијелити и студентима старијим од наведеног, у случајевима теже болести, његе дјетета до године дана живота, одржавања трудноће и другим оправданим случајевима и студенти који не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Стипендија ће се додијелити искључиво оним кандидатима који наведено право не остварују код друге установе даваоца или појединца о чему достављају писмену изјаву.

Обрасци за пријаву и подаци о пратећој документацији коју је потребно приложити, могу се пронаћи на нашој интернет страници ОВДЈЕ.

Пријаве са потребним доказима предају се у Општинској управи општине Србац, а могу се послати и путем поште на адресу: Општина Србац, Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности (са назнаком: „за стипендију“), Трг бораца бр. 1; 78420 Србац.

Све додатне информације могу се наћи на званичној интернет страници www.srbac-rs.com или путем телефона 051/740-001, локал 217.

Рок за подношење захтјева за додјелу стипендије је 1. фебруар 2021. године.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *