Proba 3
17. августа, 2017.
План набавки
19. августа, 2017.

Остала документа – 2017.

– Обавјештење о додјели Уговора о испорукама канцеларијског материјала за потребе општинске управе (додатне испоруке), види…
– Обавјештење о додјели Уговора о обављању услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг (додатне услуге )”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг (додатне услуге )”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о набавци софтвера – безбједоносног програма ( једногодишње лиценце ) за 69. радних станица општинске управе општине Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Одржавања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2017. године”, види…
–  Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Санације локалног пута кроз Мјесну заједницу Влакница и санације дијела Љубовијске улице”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Реконструкције путева и водопривредних објеката на подручју општине Србац”, види…
– Одлуку о извођењу радова “Рехабилитације вертикалне сигнализације – постављање саобраћајних знакова”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – резервних дијелова за материјално-техничка средства и опрему Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе “Огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2017/2018 године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Лиценце за Windows Server 2016. оперативни систем”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – саобраћајних знакова, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором ” Лот бр. 2, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – садница шљиве за додјелу путем Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди за 2017. годину, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором “Лот бр.1 – Шљунчење локалних путева са макадамским коловозним застором “Лијевче”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја (додатне услуге), види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2017/2018”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Мрежног уређаја (централног сигурносног уређаја) за потребе повезивања матичних уреда општине Србац”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања рачунарске мреже”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Мрежног уређаја ( централног сигурносног уређаја ) за потребе повезивања матичних уреда општине Србац”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31. 12. 2017. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе општине Србац – кетеринг”,  види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реконструкције путева и водопривредних објеката на подручју општине Србац”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Резервних дијелова за материјално-техничка средства и опрему Територијалне ватрогасне јединице Србац, за период до 31.12.2017. године”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31. 12. 2017. године, види…
-Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2017/2018 године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2017. године, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Осигурања имовине – објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2017. године до септембра 2018. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Осигурања 83 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2017. године до септембра 2018. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Огревног дрвета (тврди лишћар I и II класе) за потребе општине Србац за грејну сезону 2017/2018 године”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Реновирања спомен собе погинулих бораца из Одбрамбено-отаџбинског рата 1991. – 1995. године ( замјена столарије )”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе “Набавке биоверзала и осталих средстава за гашење за потребе Територијалне ватро- Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2017./2018. године”, види…гасне јединице Србац”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2017. године”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31. 12. 2017. године”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Вршења надзора над спровођењем опште систематске дератизације на територији општине Србац за 2017. годину”, види…
– Обавјештење о дођели Уговора о обављању банкарских услуга (услуга платног промета код пословних банака) за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2017. године (Лот бр. 2), види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, види…

– Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе “Резервних дијелова за материјално-техничка средства и опрему Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2017. године”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе “Ситног инвентара за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12. 2017. године”, види.

—————————————
– Остала документа (2016.) види…
– Остала документа  (2015.) види…

Comments are closed.