Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Општина Србац стекла право на BFC SEE сертификат и добијање статуса општине са повољним пословним окружењем

Општина Србац стекла право на BFC SEE сертификат и добијање статуса општине са повољним пословним окружењем

Општина Србац испунила је захтјеве регионалног стандарда BFC SEE и стекла статус општине са повољним пословним окружењем са остварених 87.33 од максималних 100 поена.

Одлуком Регионалног савјета, у склопу Програма сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи који се проводи у Србији, Хрватској, Македонији и БиХ, Општина Србац стиче право на коришћење назива „Повољно пословно окружење – Business Friendly Municipality“ и право коришћења и истицања заштићеног знака сертификације у наредне три године.

Додјела сертификата биће организована од стране Привредне коморе Републике Српске, као техничког секретаријата за реализацију програма BFC SEE сертификације у Републици Српској, а до краја године у Београду ће проглашење сертификованих општина организовати и Регионална мрежа BFC SEE.

Сертификат BFC SEE, између осталог, потврђује стабилно и предвидиво пословно окружење и идентификује општину која нуди најбоље услове за улагање и има највећи потенцијал за развој што је веома значајно за привреду и инвеститоре који желе да се преселе или прошире своје пословање.

Евалуациони тим сачињен од стручњака из више земаља у протеклом периоду је провјеравао испуњеност 10 критеријума и више од 60 подкритеријума које је Општина Србац морала задовољити како би унаприједила квалитет услуга и информација које се пружају привредницима и страним инвеститорима.

Добијање BFC SEE сертификата подразумијева дугорочно стратешко планирање, већу укљученост привредника у доношење одлука на локалном нивоу, скраћење рокова и поједностављење административних процедура, омогућавање подстицаја и олакшица привреди, редизајнирање општинске интернет странице у сврху веће подршке привреди и инвестиционим потенцијалима, праћење динамике тржишта рада и сталну доступност информација о радној снази, издвајање средстава за покретање пословних активности, промоцију индустријских зона, 24-очасовну доступност информација грађанима у погледу комуналних услуга и слично.

Период важења сертификата ограничен је на три године, током којих се врши константна провјера, унапређење и одрживост успостављених процедура, а потом слиједи процес ресертификације који траје девет мјесеци и који је на добровољној бази, односно локалне самоуправе самостално доносе одлуку да ли желе задржати епитет општине или града са повољним пословним окружењем.

Анализе су показале да су услови за пословање у BFC SEE срединама 70% бољи него у градовима и општинама које немају овај печат квалитета, а готово три пута су успјешније у привлачењу инвестиција.

Од 2012. године BFC SEE програму је приступило више од 80 локалних самоуправа из региона.