Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Обрасци

Обрасце о реализацији уговора Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности за 2022. годину
преузми
Обрасце за праћење реализације уговора Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2022. годину
преузми
Образац за праћење уговора за 2021. годину
преузми
Образац за праћење уговора за 2020. годину
преузми
Образац реализације уговора Службе Начелника општине за 2019. годину.
преузми
Образац реализације уговора Одсјека за скупштинске послове за 2018. годину.
преузми
Образац реализације уговора Службе Начелника општине за 2018. годину.
преузми
Образац за праћање реализације Уговора о обављању фотографских услуга за потребе општинске управе за период до 31. 12. 2018. године,
преузми
Образац за праћење реализације Уговора о обављању услуга медијског праћења рада општинске управе за период до 31.12.2018. године,
преузми
Образац за праћење реализације Уговора о обављању услуга одржавања и надоградње интернет странице за период до 31.12.2018. године,
преузми
Образац за праћење уговора/оквирног споразума опоштине Србац за 2018. год
преузми
Образац реализације уговора Службе Начелника општине за2017. годину.
преузми
Образац објаве ЈН за деценбар 2017. год.
преузми
ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНА СРБАЦ У 2017. год. (ТВЈ)
преузми
ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНА СРБАЦ У 2017. год. (канцел. матер, гласачки листићи и сл.)
преузми
Обрасце за праћење уговора Службе Начелника општине и Одсјека за скупштинске послове
преузми
Обрасце за праћење уговора Одјељења за финансије општинске управе општине Србац
преузми
Обрасце за праћење уговора Територијалне ватрогасне јединице Србац
преузми
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА УГОВОРА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – књиге за матуранте
преузми