Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о провођењу Пробног пописа пољопривреде на подручју Доњих Срђевића, Ножичког и Ситнеша

Обавјештење о провођењу Пробног пописа пољопривреде на подручју Доњих Срђевића, Ножичког и Ситнеша

У оквиру припрема за провођење пуног Пописа пољопривреде, Републички завод за статистику Републике Српске ће провести Пробни попис пољопривреде у периоду од 15. до 30. октобра 2022. године.

Попис пољопривреде, у методолошком и организационом смислу, представља једно од најсложенијих статистичких истраживања. Због тога је од изузетног значаја да се током Пробног пописа тестирају кључни елементи Пописа, као што су: методологија, упитници, апликација за унос података, организација рада на терену и слично. Пробни попис ће се реализовати на територији 78 случајно одабраних пописних кругова, лоцираних на територији 31 општине/града Републике Српске. Унутар одабраних пописних кругова, ангажовани пописивачи анкетираће сва домаћинства.

Неки од случајно одабраних пописних кругова, лоцирани су и на подручју насељених мјеста Доњи Срђевићи (пописни круг 020), Ножичко (пописни круг 058) и Ситнеши (пописни круг 082) која се налазе на подручју општине Србац.

Упућује се апел члановима домаћинстава, која припадају поменутом пописном кругу, да се одазову Попису и на тај начин помогну да се ова статистичка активност успјешно проведе.

Прикупљени подаци о домаћинствима ће бити повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе, у складу са Законом о статистици Републике Српске (“Службени гласник РС”, број 85/03).

За све детаљније информације можете се обратити Републичком заводу за статистику Републике Српске на бројеве телефона: 051 332 735 или 051 332 734.