Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат фирме „HM Industrial Engineering“ Србац

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за објекат фирме „HM Industrial Engineering“ Србац

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава грађане да је по захтјеву инвеститора „HM Industrial Engineering“ д.о.о. Србац, покренут поступак издавања еколошке дозволе за пословно-производни објекат за производњу и складиштење металних конструкција, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 669/11, уписан у ПЛ -2322, К.О. Србац Mјесто.

Основна сировина која се користи у процесу производње у предметном објекту је челик у количини 30 000 kg/год.

Уз захтјев је приложено:

  • Локацијски услови, број: 05-364-23/22 од 19.07.2022. године.
  • Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пословно-производни објекат за производњу и складиштење металних конструкција, број: 500-193/22 од априла 2022. године („В&З Заштита д.о.о. Бања Лука).
  • Рјешење о регистрацији, број: 057-0-Рег-22-000273 од 17.02.2022. године, Окружни привредни суд у Бањој Луци.
  • Уговор о закупу бр: ХМ-Мими 04 од 18.10.2021. године.

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 28.07.2022. године до 29.08.2022. године.