Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за занатски објекат – кланицу

Обавјештење о поступку издавања еколошке дозволе за занатски објекат – кланицу

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општине Србац обавјештава јавност да је по захтјеву Остоје Векића из Гламочана покренут поступак издавања еколошке дозволе за занатски објекат – кланицу, на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 597/2 К.О. Гламочани.

Уз захтјев је приложено:
• Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе израђени од стране: „Техничко-еколошки завод“ д.о.о. Бања Лука, број 46-05-ЕK/23 од маја 2023. Године,
• Рјешење о употреби објекта: 05/1-361-51/11 од 13.10.2011. године, издато од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Општине Србац,
• Рјешење о водној дозволи број: 01/3-4-507-1/20 од 09.03.2020. године, издато од стране Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина;

Увид у достављену документацију се може извршити сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) од 7 до 15 часова у периоду од 25.05.2023. године до 26.06.2023. године.