Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за пријем дјеце у вртић

Конкурс за пријем дјеце у вртић

Дјечији вртић “Наша радост” Србац расписао је конкурс за пријем дјеце за радну 2022/2023. годину.

На цјелодневни боравак у трајању од девет часова, примају се дјеца јасличког узраста, старости од једне до три године и вртићког узраста, старости од три године до поласка у основну школу.

У Дјечији вртић „Наша радост“ Србац прима се:

  • Узраст од 1-2 године (јасличка група) 6 дјеце
  • Узраст од 3-4 године (мала група) 4 дјеце
  • Узраст од 5-6 година старија вртићка група (20 дјеце).

Уз захтјев који се може добити у објекту вртића потребно је приложити извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија, без обзира на датум издавања);

По пријему се доставља љекарско увјерење дјетета добијено на основу прегледа о физичком и психичком развоју и лабораторијских налаза који садрже брис грла и носа и налаз столице од надлежне здравствене установе.

Kонкурс је отворен од 15. до 30. јуна 2022. године.

Пријаве се примају сваким радним даном од 8 до 15 часовс искључиво у просторијама вртића у улици 11. новембра бб у Српцу.

Посебна напомена: Захтјеви предати прије конкурсног рока неће се узимати у разматрање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса ће бити објављени на огласним таблама објекта најдаље до 15. јула 2022. године.

Рок жалбе је осам дана од датума објављивања резултата конкурса.

Новопримљена дјеца полазе у вртић 1. септембра 2022. године.

Информације које се односе на упис дјеце можете наћи на огласним плочама у објекту вртића или добити на телефон 051/741-471.