Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Евалуациони тим BFC SEE програма посјетио општину Србац

Евалуациони тим BFC SEE програма посјетио општину Србац

У складу са поступком спровођења процеса сертификације према BFC SEE стандарду, започео је процес оцјењивања Општине Србац која је изразила жељу да се укључи у јединствени Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи који се проводи у Републици Србији, Хрватској, Македонији и Босни и Херцеговини.

Тим поводом, у понедјељак је у посјету стигао евалуациони тим кога су чинили Дијана Ђаковић, као водећи евалуатор и Предраг Пајић, као члан тима. Састав евалуационог тима одредила је Привредна комора Републике Српске, као Технички секретаријат за спровођење програма сертификације, а ради се о искусним евалуаторима у више општина и градова у Републици Српској.

Они ће имати задатак да у наредном периоду провјере испуњеност 10 критеријума и више од 60 подкритеријума које мора задовољити Општина Србац како би унаприједила квалитет услуга и информација које се пружају привредницима и страним инвеститорима.

Састанку је присуствовао општински тим за сертификацију, међу којима су били и начелник општине Млађан Драгосављевић, замјеник начелника Владимир Гужвић и начелници општинских одјељења.

Евалуациони тим је упознао чланове општинског тима са обавезама око прикупљања документације, роковима и начинима достављања документације на е-платформу, те значајем упознавања локалне привреде са BFC SEE програмом преко Привредног савјета и осталим темама које се тичу процеса сертификације.

Неки од критеријума које општина Србац мора испунити да би била сертификована као општина са повољним пословним окружењем су доношење стратегије локалног развоја, успостављање организационе јединице задужене за локални економски развој, успостављање боље сарадње јавног и приватног сектора кроз Привредни савјет и побољшање система услуга за добијање дозвола за градњу.

Потребно је обезбиједити и подршку развоју предузетништва и комуналних услуга, одговорно управљање трошковима и финансијама, обезбјеђење података о привредним кретањима на локалном нивоу и електронске базе података, проактиван приступ промоцији инвестиција, располагање ажурним промотивним материјалом, те обезбјеђење информација о доступности радне снаге и усклађености са потребама привреде.

По окончању реализације овог програма и добијања BFC SEE сертификата, општини Србац би било омогућено дугорочно стратешко планирање, већа укљученост привредника у доношење одлука на локалном нивоу, скраћење рокова и поједностављење административних процедура, омогућавање подстицаја и олакшица привреди, редизајнирање општинске интернет странице у сврху веће подршке привреди и инвестиционим потенцијалима, праћење динамике тржишта рада и стална доступност информација о радној снази, издвајање средстава за покретање пословних активности, промоција индустријских зона, 24-очасовна доступност информација грађанима у погледу комуналних услуга и слично.

Србац ће тиме бити више препознат како од постојећих привредника на територији општине, тако и од инвеститора, као атрактивна дестинација за нове пројекте. Одржавање и ширење пословних активности и нова улагања омогућиће претпоставке за нова запошљавања а тиме и унапређење животног стандарда грађана.

Период важења сертификата ограничен је на три године, током којих се врши константна провјера, унапређење и одрживост успостављених процедура, а потом слиједи процес рецертификације који траје девет мјесеци и који је на добровољној бази, односно локалне самоуправе самостално доносе одлуку да ли желе задржати епитет општине или града са повољним пословним окружењем.

Анализе су показале да су услови за пословање у BFC SEE срединама 70% бољи него у градовима и општинама које немају овај печат квалитета, а готово три пута су успјешније у привлачењу инвестиција.

Од 2012. године BFC SEE програму је приступило випе од 80 локалних самоуправа из региона.