Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Деветнаеста сједница Скупштине општине Србац у четвртак 9. фебруара

Деветнаеста сједница Скупштине општине Србац у четвртак 9. фебруара

Предсједник Скупштине општине Србац, Милош Будић, заказао је за четвртак 9. фебруара деветнаесту редовну сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 23 тачке дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:

 1. Извод из записника са 18. сједнице СО-е Србац,
 2. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Србац за 2021. годину,
 3. Извјештај о реализацији одлука које је донијела Скупштина општине Србац за период 01.06.2022. – 31.12.2022.године,
 4. Извјештај о имплементацији уговора о пружању јавних водних услуга (ПСА) за период од 08.09.2022. до 31.12.2022.године,
 5. Извјештај о утрошку средстава за награде матурантима за 2022. годину на подручју општине Србац,
 6. Извјештај о утрошку средстава из буџета општине Србац за 2022. годину за културно-спортске манифестације,
 7. Информација о утрошку новчаних средстава за пројекте омладинских неформалних група у 2022. години на подручју општине Србац,
 8. Информација о реализацији Програма о утрошку средстава од посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2022. години на подручју општине Србац,
 9. Информација о раду и Извјештај о утрошку новчаних средстава из буџета општине Србац спортских организација на подручју општине Србац за 2022. годину,
 10. Приједлог годишњег плана рада начелника и Општинске управе Србац за 2023. годину,
 11. Приједлог Плана системске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2023. годину,
 12. Приједлог Програма системске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2023,
 13. Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Србац 2023. године,
 14. Приједлог Програма професионалног усавршавања одборника Скупштине општине Србац за 2023. годину,
 15. Приједлог Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2023. годину,
 16. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2023. годину,
 17. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м2 корисне стамбене површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Србац,
 18. Приједлог Одлуке о усвајању методологије за унапређење рада мјесних заједница на подручју општине Србац,
 19. Приједлог Одлуке о испитивању задовољства привредних субјеката о квалитету пружања услуга Општинске управе општине Србац,
 20. Приједлог Одлуке о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе општине Србац,
 21. Приједлог Одлуке о давању сагласности за упис забиљежби првенственог реда за упис заложног права и упис хипотеке,
 22. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пашњака у својини општине Србац, ПЕТКОВИЋ РИСТИ из Пријебљега,
 23. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.