Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Двадесет и прва сједница Скупштине општине Србац у четвртак 4. маја

Двадесет и прва сједница Скупштине општине Србац у четвртак 4. маја

Предсједник Скупштине општине Србац, Милош Будић, заказао је за четвртак 4. маја 21. редовну сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 35 тачака дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:

 1. Извод из записника са 20.сједнице СО-е Србац,
 2. Извјештаји о раду за 2022.годину јавног предузећа, јавних установа и других
  организација:
  а) Јавног предузећа “Радио Србац” Србац
  б) Јавне установе Центар за културу и спорт Србац
  в) Јавне установе Народна библиотека Србац
  г) Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Србац
  д) Јавне установе Центар за социјални рад Србац
  ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Србац
  е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац
  ж) Јавне установе Туристичка организација општине Србац
  з) Борачке организације општине Србац
  и) Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и
  несталих цивила Pепублике Cрпске, Србац
  ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац
  к) Савеза удружења бораца народноослободилачког рата
  л) Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац
  љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац
  м) Удружења жена Србац
  н) Омладинског савјета Србац
  њ) Општинске организације слијепих и слабовидих Србац
  о) Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Србац
  п) НВО „Миленијум“ Србац
  р) Информација о раду и финансијском пословању Општинске организације
  Црвеног крста Србац за 2022. Годину
 3. Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине општине за 2022.годину и
  закључака Скупштине општине,
 4. Извјештај о раду инспекцијских органа и комуналне полиције за 2022.годину,
 5. Извјештај о пословању Јавне установе Центар средњих школа „Петар Кочић“
  Србац за период јануар-децембар 2022.године,
 6. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање
  Територијално ватрогасно-спасилачке јединице за 2022.годину,
 7. Извјештај о стању припремљености система противградне превентиве на
  подручју општине Србац за противградну сезону 2023.године,
 8. Информација о раду и пословању Правобранилаштва Републике Српске-
  Сједиште замјеника Бањалука за подручје општине Србац за 2022.годину,
 9. Информација о пословању Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бањалука за
  2022.годину,
 10. Информација о реаализацији уговорених услуга утврђивања времена и узрока
  смрти за лица умрла ван здравствене установе на подручју општине Србац за
  2022.годину,
 11. Информација о реализацији Програма системске дератизације и дезинсекције на
  подручју општине Србац за 2022.годину,
 12. Информација о стању ловства на подручју општине за ловну 2022/2023.годину и
  план газдовања за ловну 2023/2024.годину,
 13. Приједлог Плана о допуни плана капиатлних инвестиција општине Србац за
  2023.годину
 14. Приједлог Програма рада за 2023. годину јавног предузећа, јавних установа и
  других организација:
  а) Јавног предузећа “Радио Србац” Србац
  б) Јавне установе Центар за културу и спорт Србац
  в) Јавне установе Народна библиотека Србац
  г) Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Србац
  д) Јавне установе Центар за социјални рад Србац
  ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Србац
  е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац
  ж) Јавне установе Туристичка организација општине Србац
  з) Борачке организације општине Србац
  и) Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца
  инесталих цивила Pепублике Cрпске, Србац
  ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац
  к) Савеза удружења бораца народноослободилачког рата
  л) Удружења родитеља и дјеце са посебним потребама „Извор“ Србац
  љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац
  м) Удружења жена Србац
  н) Омладинског савјета Србац
  њ) Општинске организације слијепих и слабовидих Србац
  о) Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Србац
  п) НВО „Миленијум“ Србац
  р) Општинске организације Црвеног крста Србац за 2023. годину
 15. Приједлог Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге
  несреће на подручју општине Србац за период 2023-2027.године,
 16. Приједлог Одлуке о распоређивању средстава за реализацију Пројекта
  техничког опремања Територијалне ватрогасно-спасилачке једнице Србац за
  2023.годину,
 17. Приједлог Одлуке о кориштењу новчаних средстава од накнаде за претварање
  пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2023.годину на
  подручју оштине Србац,
 18. Приједлог Одлуке о измјени одлуке о водоводу и канализацији,
 19. Приједлог Одлуке о уврштавању спомен обиљежја погинулим борцима са
  подручја Мјесне заједнице Кобаш у Листу споменика и спомен обиљежја на
  простору општине Србац,
 20. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама одлуке о општинским
  административним таксама,
 21. Приједлог Одлуке о доношењу „Зонинг плана ушћа ријеке Врбас у Саву на
  територији општине Србац“,
 22. Приједлог Одлуке о приступању изради „Регулационог плана дијела насељеног
  мјеста Црнаја“,
 23. Приједлог Одлуке о приступању изради „Регулационог плана дијела
  насељењног мјеста Повелич“,
 24. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на трећем спрату пословне
  зграде у Улици Првомајска број 1 у Српцу Општинској организацији слијепих и
  слабовидних лица Србац,
 25. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду „Регулационог плана дијела
  насељеног мјеста Црнаја“,
 26. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду „Регулационог плана дијела
  насељеног мјеста Повелич“
 27. Приједлог Рјешења о разрешењу Мирјане Драгосављевић дужности вршиоца
  дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 28. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални
  рад Србац,
 29. Приједлог Рјешења о разрешењу Недељка Смиљанића дужности члана
  Школског одбора у Јавној установи Центар средњих школа „Петар Кочић“
  Србац, испред јединице локалне самоуправе,
 30. Рјешења о избору члана Школског одбора у Јавној установи Центар средњих
  школа „Петар Кочић“ Србац, испред јединице локалне самоуправе,
 31. Приједлог Рјешења о разрешењу Теодоре Санчанин дужности члана Управног
  одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 32. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора
  Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 33. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног
  члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 34. Приједлог Рјешења о именвању Комисије за избор и именовање једног члана
  Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
 35. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.