Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Бесповратна средства за развој руралног туризма

Бесповратна средства за развој руралног туризма

У оквиру пројеката EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery и EU4BusinessRecovery, које финансира Европска унија, објављен је јавни позив вриједан 3,5 милиона KМ за подршку инвестицијама у рурални туризам у Босни и Херцеговини с циљем развоја економских активности у руралним подручјима, стварања нових и очувања постојећих радних мјеста, те очувања природне и културне баштине, одговарајући уједно и на потребе за опоравком од кризе проузроковане COVID-19 пандемијом.

На јавни позив се могу пријавити искључиво партнерства која чине подносилац пријаве и минимално два партнера.

Подносилац пријаве може бити јединица локалне самоуправе, предузеће или обрт који се бави пружањем туристичких услуга и/или производа, јавна установа и организација која управља заштићеним природним подручјима у БиХ, невладина организација (НВО) и удружење са искуством у вођењу пројеката развоја и промоције туристичке понуде.

Сваки подносилац пријаве може аплицирати за бесповратна средства у износу од 50.000 KМ до 250.000 KМ (без ПДВ-а). За сваки пројекат, подносилац пријаве и партнери морају осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 15% укупног износа прихватљивих трошкова инвестиције без ПДВ-а (тј. минимално 15% суфинансирање подносиоца пријаве и партнера и 70% финансирање кроз мјеру подршке од стране Пројеката EU4AGRI).

Kрајњи рок за подношење пријава је 7. март 2022. године. Сви заинтересовани могу приступити јавном позиву путем овог линка.

У склопу EU4AGRI, EU пружа подршку јачању конкурентности пољопривреде и руралном развоју у БиХ. Kроз EU4AGRI-Recovery, EU пружа подршку Босни и Херцеговини у ублажавању економских ефеката пандемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбена предузећа и оператере руралног туризма, те осигурање континуитета њиховог пословања, док се кроз EU4BusinessRecovery утиче на смањење посљедица изазваних пандемијом на пољопривредна и туристичка предузећа, микро, мала и средња предузећа. За сва три пројекта Европска унија издвојила је 38 милиона евра.

Пројекте проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини (БиХ) у партнерству са Чешком развојном агенцијом (за EU4AGRI и EU4AGRI-Recovery) и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Међународном организацијом рада (ILO) (за EU4BusinessRecovery).