Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Почетна страна

План капиталних инвестиција општине Србац за 2024. годину
погледај
Годишњи план имплементације Стратегије развоја општине за 2023. годину
погледај
Измјена и допуна плана капиталних инвестиција општине Србац за 2023. годину
погледај
Програм капиталних инвестиција за период од 2023-2027.
погледај
Годишњи план рада начелника и општинске управе за 2023. годину
погледај
Средњорочни план рада општине Србац за период 2023-2025.
погледај
Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и других несрећа на подручју општине Србац за период од 2023-2027.
погледај
Локални план управљања отпадом за општину Србац за период од 2022. до 2027. године
погледај
Стратегија развоја општине Србац од 2022. до 2028.
погледај
The Development Strategy of the Municipality of Srbac for the period from 2022. to 2028.
погледај
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2022. годину
погледај
Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Србац за 2022. годину
погледај
Извјештај о остварењу плана имплементације пројеката за 2019. годину,
преузми
Извјештај о остварењу плана имплементације пројеката за 2018. годину,
преузми
Извјештај о остварењу плана имплементације пројеката за 2018. г.
преузми
Неадминистративне услуге.
преузми

БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ

Буџет општине Србац за 2024. годину
Преузми
Ребаланс буџета општине Србац за 2023. годину
Преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извјештај о извршењу буџета од 1-6. мјесеца 2023. године
Преузми

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ

Буџет општине Србац за 2023. годину
Преузми
Ребаланс буџета општине Србац за 2022. годину
Преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2022. године
Преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2021. године
Преузми

Буџет за 2022. годину

♦ Буџет општине Србац за 2022. годину.
Преузми
♦ Ребаланс 2 буџета општине Србац за 2021. годину.
Преузми

Извршење буџета за 2020. годину

♦ Ребаланс буџета општине Србац за 2021. годину,
Преузми
♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2020. године.
Преузми

Припрема буџета за 2022. годину

♦ Упутсвто за припрему буџета,
Преузми
♦ Упутство за сектор културе, спорта и информисања,
Преузми

Bуџет за 2021. годину

♦ Буџет општине Србац за 2021. годину.
Преузми
♦ Ребаланс буџета општине Србац за 2020. годину.
Преузми

План буџета за 2020. годину

♦ Буџет општине Србац за 2020. годину.
Преузми
♦ Ребаланс буџета општине Србац за 2019. годину.
Преузми

Извршење буџета за 2019. годину

♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-6. мјесеца 2019. године.
Преузми
♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2019. године
Преузми

Извршење буџета за 2018. годину

♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2018. године
Преузми

Буџет за 2019 годину.

♦ Буџет општине Србац за 2019. г.
Преузми
Ребаланс буџета општине Србац за 2018. г.
Преузми

Буџет за 2018. годину:

♦ Буџет општине Србац за 2018. годину
Преузми
Ребаланс буџета општине Србац за 2017. годину
Преузми

Буџет за 2017. годину:

♦ Усвојени буџет за 2017. годину
Преузми
♦ Образложење извршења буџета
Преузми

Извршење буџета за 2017. годину

♦ Извршење буџета од 1. до 12. мјесеца 2017. године
Преузми
♦ Образложење извршења буџета
Преузми
♦ Закључак о извршењу буџета
Преузми

Извршење буџета за првих шест мјесеци 2017. године:

♦ Извршење буџета од 1. до 6. мј. 2017. г.
Преузми
♦ Образложење извршења буџета
Преузми

Извршење буџета за 2016. годину:

♦ Извршење 1. до 12. мј.
Преузми
♦ Образложење извршења буџета 2016. г.
Преузми