Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Почетна страна

Годишњи план имплементације Стратегије развоја општине за 2023. годину
погледај
Измјена и допуна плана капиталних инвестиција општине Србац за 2023. годину
погледај
Програм капиталних инвестиција за период од 2023-2027.
погледај
Годишњи план рада начелника и општинске управе за 2023. годину
погледај
Средњорочни план рада општине Србац за период 2023-2025.
погледај
Програм за смањење ризика од елементарне непогоде и других несрећа на подручју општине Србац за период од 2023-2027.
погледај
Стратегија развоја општине Србац од 2022. до 2028.
погледај
The Development Strategy of the Municipality of Srbac for the period from 2022. to 2028.
погледај
Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција за 2022. годину
погледај
Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Србац за 2022. годину
погледај
Извјештај о остварењу плана имплементације пројеката за 2019. годину,
преузми
Извјештај о остварењу плана имплементације пројеката за 2018. годину,
преузми
Извјештај о остварењу плана имплементације пројеката за 2018. г.
преузми
Неадминистративне услуге.
преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извјештај о извршењу буџета од 1-6. мјесеца 2023. године
Преузми

БУЏЕТ ЗА 2023. ГОДИНУ

Буџет општине Србац за 2023. годину
Преузми
Ребаланс буџета општине Србац за 2022. годину
Преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2022. године
Преузми

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2021. године
Преузми

Буџет за 2022. годину

♦ Буџет општине Србац за 2022. годину.
Преузми
♦ Ребаланс 2 буџета општине Србац за 2021. годину.
Преузми

Извршење буџета за 2020. годину

♦ Ребаланс буџета општине Србац за 2021. годину,
Преузми
♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2020. године.
Преузми

Припрема буџета за 2022. годину

♦ Упутсвто за припрему буџета,
Преузми
♦ Упутство за сектор културе, спорта и информисања,
Преузми

Bуџет за 2021. годину

♦ Буџет општине Србац за 2021. годину.
Преузми
♦ Ребаланс буџета општине Србац за 2020. годину.
Преузми

План буџета за 2020. годину

♦ Буџет општине Србац за 2020. годину.
Преузми
♦ Ребаланс буџета општине Србац за 2019. годину.
Преузми

Извршење буџета за 2019. годину

♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-6. мјесеца 2019. године.
Преузми
♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2019. године
Преузми

Извршење буџета за 2018. годину

♦ Извјештај о извршењу буџета од 1-12. мјесеца 2018. године
Преузми

Буџет за 2019 годину.

♦ Буџет општине Србац за 2019. г.
Преузми
Ребаланс буџета општине Србац за 2018. г.
Преузми

Буџет за 2018. годину:

♦ Буџет општине Србац за 2018. годину
Преузми
Ребаланс буџета општине Србац за 2017. годину
Преузми

Буџет за 2017. годину:

♦ Усвојени буџет за 2017. годину
Преузми
♦ Образложење извршења буџета
Преузми

Извршење буџета за 2017. годину

♦ Извршење буџета од 1. до 12. мјесеца 2017. године
Преузми
♦ Образложење извршења буџета
Преузми
♦ Закључак о извршењу буџета
Преузми

Извршење буџета за првих шест мјесеци 2017. године:

♦ Извршење буџета од 1. до 6. мј. 2017. г.
Преузми
♦ Образложење извршења буџета
Преузми

Извршење буџета за 2016. годину:

♦ Извршење 1. до 12. мј.
Преузми
♦ Образложење извршења буџета 2016. г.
Преузми