Ловачко удружење “Срна” наставило лов на предаторе
14. фебруар, 2018.
У Српцу обиљежен Дан бораца одбрамбено-отаџбинског рата
14. фебруар, 2018.

Тринаеста сједница Скупштине општине Србац у уторак 20. фебруара

Предсједник Скупштине општине Мирко Стојић заказао је 13. сједницу локалног парламента за уторак 20. фебруара са почетком у 10 часова. На сједници ће бити разматране 43 тачке дневног реда међу којима се посебно издваја одлука о давању сагласности о финансирању пројекта уређења ужег градског језгра који ће бити финансиран средствима Владе Србије у износу од 100 хиљада евра.

На дневном реду је и приједлог одлуке о давању сагласности на Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених народа и општине Србац којим ће бити постављен темељ реализације будућих пројеката из области локалне управе, економског развоја, заштите околине, енергетске ефикасности и других области.

Одборници ће разматрати и Стратегију безбједности саобраћаја на путевима општине Србац од 2018. до 2027. године, као и приједлог Етичког кодекса Скупштине општине Србац.

Међу предложеним тачакама је и приједлог Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2018. годину и приједлог Одлуке о суфинансирању културних и спортских манифестација на подручју општине Србац за 2018. годину.

На сједници ће се наћи и низ других приједлога одлука, програма, рјешења и извјештаја.

 

Дневни ред 13. сједнице Скупштине општине Србац:
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 12. сједнице Скупштине општине Србац,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о утрошку средстава за награде матурантима за 2017. годину, 
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о утрошку средстава из Буџета општине Србац за 2017. годину за културно-спортске манифестације, 
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018 године,
5. Разматрање и усвајање Информације о раду и Извјештаја о утрошку новчаних средстава из Буџета општине Србац у 2017. години, спортских организација на подручју општине Србац, 
6. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава за рад Омладинске банке у 2017. години на подручју општине Србац,
7. Разматрање и усвајање Информације о реализацији Програма о утрошку новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2017. години на подручју општине Србац,
8. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава од посебних водних накнада у 2017. години на подручју општине Србац,
9. Приједлог Етичког кодекса Скупштине општине Србац,
10. Приједлог Одлуке о давању сагласности за заснивање заложног права на непокретностима у сврху обезбјеђења одгођеног плаћања пореског дуга, КП „Комуналац“ а.д. Србац према Пореској управи Републике Српске,
11. Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције за кредитно задужење Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
12. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Споразум о финансирању пројекта донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије,
13. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених народа и општине Србац,
14. Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса за приступање реализацији инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој и отуђењу грађевинског земљишта у својини општине испод тржишне цијене путем непосредне погодбе предузећу „ТАТ-ЦОМ“ д.о.о. Србац,
15. Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја на путевима општине Србац од 2018 до 2027. године, 
16. Приједлог Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Србац, 
17. Приједлог Одлуке о приједлогу броја и просторном распореду основних школа на подручју општине Србац са приједлогом уписних подручја, 
18. Приједлог Одлуке о давању мишљења на приједлог Плана уписа ученика у први разред Јавне установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац за школску 2018/2019 годину,
19. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац, 
20. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2018. годину,
21. Приједлог Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2018. годину,
22. Приједлог Одлуке о суфинансирању културних и спортских манифестација на подручју општине Србац за 2018. годину,
23. Приједлог Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима,
24. Приједлог Одлуке о одређивању новчане накнаде члановима Општинске изборне комисије,
25. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о платама и другим правима функционера општине Србац,
26. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
27. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Општинском одбору Демократског народног савеза,
28. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Туристичкој организацији општине Србац,
29. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Општинској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Србац,
30. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на другом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Општинском фудбалском савезу Србац,
31. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на другом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Невладиној омладинској организацији „Миленијум“ Србац,
32. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској зони у К.О. Црнаја,
33. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп (ратарска, сточарска и повртарска производња), Добрњац Миловану из Старог Мартинца,
34. Приједлог Програма за смањења ризика од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Србац,
35. Приједлог Програма утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2018. години на подручју општине Србац,
36. Приједлог Програма систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2018. годину,
37. Приједлог Рјешења о разрјешењу Славена Петковића вршиоца дужности члана управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
38. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација општине Србац,
39. Приједлог Рјешења о разрјешењу Славице Пјанић дужности члана Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић“ Ситнеши, испред општине Србац,
40. Приједлог Рјешења о именовању Славена Петковића за члана управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
41. Приједлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација општине Србац,
42. Приједлог Рјешења о избору Раде Гудаловића за члана Школског одбора у Јавној установи Основна школа „Вук Караџић“ Ситнеши испред јединице локалне самоуправе,
43. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

Comments are closed.