Планинари Видете учествовали у прољећном походу на Козару
26. март, 2018.
Остала документа – 2018.
26. март, 2018.

Тендери – 2018. г.

– Обавјештење о набавци робе – униформи за раднике Територијалне ватрогасне јединице Србац бр. 987-7-1-16-3-15/18, види…
– Припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе општине Србац – кетеринг, види…
– Информацију о преговарачком поступку без објављивања Обавјештења о набавци, види…
– Горива за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја … за период до 31.12.2018. године, види…
– Обавјештење о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором,  види…

———————————
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2017. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2016. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2015. г. види…

Comments are closed.